Herberg het Wit Huis en café Het Wit Huis in Wagenberg, in vroeger tijden geliefde feestlocaties en trefpunten voor jong en oud

Withuisstraat, deze straatnaam kennen we hier sinds 1954 en is bij de invoering van de officiële straatnamen in de gemeente Terheijden eind 1953 vastgesteld. De naam verwijst naar het 'vanouds bekend wit huis'. Dit was een zeer bekend café dat ruim anderhalve eeuw heeft bestaan bij het begin van deze straat aan de Moerdijkseweg 8.

De Withuisstraat vormde ooit het begin van de Wagenbergsche Dijck die dateert van omstreeks 1390 en vormde toen één geheel met de tegenwoordige weg naar Terheijden. Dat was toen de Zeedijck. Ongeveer bij de aansluiting van deze twee dijken, staat de voormalige boerderij Withuisstaat 8 op een soort terp. Daar tegenover begint de Zandkuil die lager ligt.

Al bij de aanleg van de als rijksweg aangelegde Moerdijkseweg in 1820-1821, is op het adres Moerdijkseweg 8 een herberg gebouwd. Het moet een opvallende uitspanning zijn geweest want zelfs op 19e eeuwse landkaarten staat de naam Wit Huis als oriëntatiepunt vermeld. Op de hoge zijgevel stond de tekst: Het vanouds bekend Withuis.

Een begrip in de zestiger jaren waren de daar georganiseerde tuinfeesten. In 1963 stond hierover het volgende in de krant: 'De keurig aangeklede tuin was feeëriek verlicht met honderden gekleurde lampjes. In het midden een grote dansvloer, waarop de tuinfeestgangers op de uitstekende muziek van The Stramouko's een dansje konden maken in de romantische omgeving'.

Vele Nederlandse toptalenten en ook plaatselijke artiesten hebben hier opgetreden. Dit staat uitgebreid in het Vlasseltboekje 103 Back to the Sixties (2003).Verder heeft dit Wit Huis bekendheid genoten vanwege de ligging aan de weel. Die waterplas was behalve als visplaats, ook als zwemgelegenheid erg in trek. Helaas is in 1975 dit trefpunt voor jong en oud door brand volledig verwoest.

Maar ook waar nu restaurant Ripasso is, voorheen café en restaurant Buitenlust, heeft een herberg gestaan met de naam Wit Huis op de voorgevel. Dat Wit Huis is als café bekend geweest vanaf 1882 tot het in 1933 ook is afgebrand.

Johan van der Made