Het blijft stilletjes rond de Drimmelense zwembaden

De Randoet in Made en het Puzzelbad in Terheijden, het dossier neemt een enorme omvang aan inmiddels. In 2017 neemt de gemeenteraad een voorstel aan om beide zwembaden te renoveren voor een bedrag van 1,7 miljoen euro. Voor dat bedrag zouden beide baden duurzaam gerenoveerd worden en uiterlijk op 1 januari van dit jaar – 2020 dus – gereed zijn. Merkwaardig genoeg meldt de portefeuillehouder – wethouder Jan-Willem Stoop – begin 2018 dat er duurzame voorzieningen zijn die niet in het begrote bedrag zitten. Het voorstel is om de 1,7 miljoen te verhogen naar iets meer dan 2 miljoen euro. Hoewel morrend door sommigen, gaat de raad akkoord met de verhoging. De werkzaamheden zijn inmiddels in een afrondende fase maar in de laatste update van 31 maart j.l. valt te lezen dat niet alles vlekkeloos verliep. Zo ontstond er een conflict met de opdrachtnemer over tegeltjes die te laat werden geleverd, waarbij de gemeente meldt de eventuele extra kosten te zullen verhalen. Ook valt er te lezen dat er andere tegenvallers zijn in de vorm van werkzaamheden die op grond van het basisbestek én tekeningen, niet voorzien waren (?) en de kosten daarom zullen worden overschreden. De overschrijding wordt geschat op 8 a 12 % volgens de portefeuillehouder. Dat zou neerkomen op zo’n €200.000 boven op de ruim 2 miljoen die eerder begroot werd. Uit betrouwbare bron vernamen we dat het bedrag echter veel verder opgelopen is, namelijk tot 3,3 miljoen inmiddels! Bijna het dubbele dus van de oorspronkelijke begroting van 1,7 miljoen. Dat is op z’n minst achter je oor krabbelen geblazen, zeker als je leest dat bureau ConVisie ingehuurd is voor rapportages, Straman Advies voor rapporten, W & B Consultants voor advies en bureau WenBconsultants voor divers consultwerk. Door alle perikelen is volgens deze laatste update van 31 maart, de opening van het Puzzelbad vertraagd en zal volgens de nieuwe planning pas op 15 mei zijn. Voor de Randoet is dat 29 mei maar…het Puzzelbad is nog altijd dicht en enige info is helaas nergens te vinden. Dat geldt ook voor info over de plannen voor het plaatsen van tiny houses die bij het Puzzelbad zouden worden geplaatst, maar niet doorgaan. Om over het appartementengebouw met ontsluiting naar de Markstraat dat Woonvizier op het terrein van het Puzzelbad zou bouwen maar te zwijgen… Reageren? info@kijkopdrimmelen.nl