Het kan losbarsten, code oranje voorspeld. Wie bel je bij calamiteiten?

Er wordt onweer en veel regen met mogelijk wateroverlast voorspeld in Zuid-Nederland en dus ook in onze regio. Is er sprake van acuut gevaar voor mens en dier, voor instortingsgevaar, bomen die driegen om te vallen, dakpannen of gevelplaten die losraken? Bel dan direct met 112.

Is er minder acuut gevaar zoals losliggende putdeksels, omgewaaide bomen die niet over de straat of in de openbare ruimte liggen, verstopte riolering enz.? Bel dan met de gemeente. (140.162)