Het Thomasklooster van 1884 in de Thomashof in Terheijden: sinds 1998 De Cour

De Thomashof in Terheijden ligt een beetje verborgen midden in het dorp achter het notariskantoor en ook achter het gemeenschapshuis De Cour. De naam Thomas in de naam voor dit straatje is afgeleid van het Terheijdense Thomas-klooster. Dat gebouw staat in de Markstraat en is nu het voorgebouw van het gemeenschapshuis De Cour.

Het monumentale gebouw heeft een lange geschiedenis. In 1884 is het gebouwd als woning voor zusters die hier onderwijs kwamen geven aan kleuters en meisjes. De zusters maakten deel uit van de Franciscanessen van Etten en hebben hun werk hier gedurende 87 jaar uitgeoefend.

Daarna is het een tijdje atelier geweest voor enkele kunstenaars, ook de bibliotheek is er gehuisvest geweest, alsmede de peutersoos. Het voormalige klooster kreeg de naam 'Thomas-Gesticht' vanwege het beeld dat meteen na het gereedkomen van het gebouw hoog in de voorgevel werd geplaatst. Dat beeld stelt de H. Thomas voor en verwijst naar pastoor Thomas van Raak. Deze pastoor heeft er veel voor gedaan om het onderwijsklooster in Terheijden van de grond te krijgen. Daarbij heeft hij nog een legaat geschonken. Ruim een jaar voor de verwezenlijking van zijn ideaal is pastoor Van Raak overleden. Maar zijn voornaam is symbolisch aan het klooster gegeven en leeft nu dus voort in de straat Thomashof.

Het voorgebouw van De Cour dateert van de bouw in 1884. Dit van oorsprong chique 19e eeuwse pand is gebouwd als woning voor de Eerwaarde Zusters Franciscanessen van Etten. Zij kwamen hier onderwijs geven aan meisjes, alsmede de kleuters 'bewaren'. Dit was op verzoek van de Terheijdense pastoor namens de parochie. Het complex bestond uit het klooster met de scholen.

De aangebouwde school is later uitgebreid met een huishoudschool en een aparte kleuterschool. Tot 1971 hebben de zusters hier hun werkzaamheden verricht. Daarna heeft het kloostergedeelte een openbare functie gekregen met o.a. Bibliotheek en Brakkensoosje. In 1984 is bij gelegenheid van het 100-jarig bestaan een tentoonstelling gehouden door de heemkundekring De Vlasselt. Bij de opening waren de laatste zusters 'seur' Martha en Bernadette aanwezig en ook de laatste onderwijzeressen juffrouw Diepstraten, Kock, Hermans en Rasenberg-Schets.

Na de sloop van de schoolgebouwen is in 1998 de nieuwbouw van De Cour verwezenlijkt. Het monumentale kloostergebouw is daarbij omgevormd tot entree. Helaas is toen de voorgevel op een lelijke manier gemoderniseerd. De feestelijke opening vond plaats op 17 oktober 1998. De naam De Cour is een Franstalig woord en verwijst naar de oude speelplaats van de school, die vroeger door de zusters 'de koer' werd genoemd.

Meer over het Thomasklooster is te lezen in de Vlasseltboekjes nr. 22 en 25.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel