Historisch geïnteresseerden gezocht voor toegankelijk maken archiefaantekeningen Abraham Bredius

Het RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis wil de archiefaantekeningen van kunsthistoricus Abraham Bredius digitaal toegankelijk maken. Bredius bracht ontelbare uren door in de (toen nog niet openbare) Nederlandse archieven. Als één van de eersten verrichtte hij onderzoek naar kunstenaars die tussen de late zestiende en begin achttiende eeuw werkzaam waren. Tienduizenden op kleine strookjes papier geschreven samenvattingen vormen een schat aan informatie die het RKD graag digitaal wil ontsluiten. En daarvoor zoekt het RKD historisch geïnteresseerde vrijwilligers die gewoon vanuit huis kunnen en willen helpen.

Abraham Bredius (1855-1946) was Rembrandtspecialist en tot 1909 directeur van het Mauritshuis. Het diepgaande onderzoek dat hij in de Nederlandse archieven verrichtte, vond plaats vanaf de late negentiende eeuw. Hij deed dat op systematische wijze en noteerde al wat hem van belang leek voor de kennis omtrent het leven en werk van de kunstenaars. Als vrijwilliger die meehelpt aan dit project, maak je kennis met de zeventiende-eeuwse kunstenaars, met hun familie, sociale netwerk en met de regeling van hun financiën. Maar ook hoe zij hun nalatenschap regelden, in testamenten bijvoorbeeld, want misère en dood lagen in de zeventiende eeuw nadrukkelijk op de loer. En net zoals tegenwoordig, berokkende men elkaar schade toe, financieel, materieel en fysiek. Een aantal documenten van Bredius biedt daarover inzicht, soms op indringende wijze.

De vrijwilligers die aan dit project willen meewerken, gaan de door Bredius gemaakte exerpten (de samenvattingen) van metadata voorzien. Aan de vrijwilligers wordt gevraagd om de gegevens in de Brediusaantekeningen, zoals plaatsnamen, data, persoonsnamen en beroepen, te registreren en het type notariële akte vast te stellen. Iedereen die van een uitdaging houdt en het leuk vindt om de tanden in een inhoudelijk project te zetten, met enige voorkennis van (kunst)geschiedenis en/of notariële akten, kan zich aanmelden als vrijwilliger. Het vrijwilligerswerk kan gewoon vanuit huis worden verricht en hoeveel tijd je eraan spendeert, bepaal je zelf. Interesse? Ga naar www.rkd.nl en maak een account aan.

*Bron: persbericht RKD.