Hoe gratis is het gratis huis-aan-huisblad?

We pakken er de voorjaarsnota nog maar eens bij. Natuurlijk legt de gemeente de nadruk op het totaalplaatje en het is een gegeven dat die cijfers in orde zijn. Dat plakken en kopiëren diverse media braafjes en zoals in het geval van 't Carillon ook heel graag. Immers, €40.000 euro per jaar, zo'n klant wil je natuurlijk niet kwijt.

KijkopDrimmelen is echter een totaal onafhankelijk medium en dat doet soms zeer op het Park 1 in Made. Wij namen het persbericht over de financiën niet één op één over maar bestudeerden uitgebreid de inhoud van de voorjaarsnota. Die zou niet 'gewoon' in evenwicht zijn, maar héél erg rooskleurige cijfers tonen als er diverse misperen zoals het zelfrijdende busje in Drimmelen, niet in voorkwamen. U heeft al een keer €50,- per huishouden gekregen maar dat had wellicht zonder die misperen nógmaals kunnen worden gedaan.

In het geval van weekblad 't Carillon kun je je ook afvragen of dat allemaal wel nodig is om drie hele pagina's wekelijks te vullen à €40.000 op jaarbasis, met info die je als gemeente ook via andere – meer van deze tijd – kanalen kunt publiceren. Juist ook omdat er stevig is geïnvesteerd in het feitelijk dode paard Wijzijndrimmelen, de twééde gemeentelijke website naast de gewone website. Geen hond die er op kijkt, vrijwel geen enkele club die er op communiceert, maar wéér wordt ook daar €4.000 extra in gestopt.

Reageren?  info@kijkopdrimmelen.nl