Hoe iemand machtigen als u zelf niet kunt stemmen?

Op woensdag 22 november 2023 is de verkiezing van de Tweede Kamer. In aanloop naar deze verkiezing delen we praktische informatie over diverse onderwerpen.

Kiezerspas

Met een kiezerspas kunt u in heel Nederland stemmen. U kunt de pas online aanvragen bij de gemeente waar u op 9 oktober 2023 stond ingeschreven. Online aanvragen kan tot 17 november 17.00 uur. Ook is het mogelijk een kiezerspas aan te vragen aan de balie in het gemeentehuis. Ga voor meer informatie naar: drimmelen.nl.

Iemand machtigen als u zelf niet kunt stemmen

Als u 22 november niet in de gelegenheid bent zelf te stemmen kunt u iemand machtigen om voor u te stemmen. Die persoon noemen we dan de gemachtigde. De gemachtigde moet zelf ook stemrecht hebben. Iemand machtigen kan op twee manieren: Stempas invullen (onderhandse volmacht) of online machtigen. Ga voor meer informatie naar: drimmelen.nl.