Hoge bereidheid inwoners om mee te denken met plannen gemeente Drimmelen

Eerder dit jaar vroeg de gemeente met een korte vragenlijst naar uw wensen en behoeften over het meepraten en meedenken over plannen in onze gemeente.

Onder de deelnemers werden lokale horecabonnen verloot. De winnaars kregen daar persoonlijk bericht over en een aantal kwamen die persoonlijk ophalen. Daarbij raakten we ook nog verder met elkaar in gesprek over dit onderwerp (zie foto hierboven).

Hieronder hebben we een korte samenvatting gemaakt van de opgehaalde resultaten van de vragenlijst. Op wijzijndrimmelen.nl kunt u bij ‘Denk mee / doe mee’ meer lezen over het onderzoek en de uitkomsten daarvan.

Een samenvatting van de resultaten:

95% van de mensen die de vragenlijst heeft ingevuld wil wel of misschien meedenken met de gemeente. Daarbij vinden zij het wel van belang dat het over onderwerpen gaat die ze interesseren, dat ze er tijd voor hebben én dat de inbreng meegenomen wordt in het verdere proces. Daarbij is meegegeven dat het belangrijk is dat de gemeente aan de voorkant duidelijk is over waar precies over meegedacht kan worden.

Ook gaven de deelnemers aan het liefst in een vroeg stadium betrokken te worden en terugkoppeling te krijgen over wat er met de inbreng wordt gedaan. En de bereidheid om mee te denken is het hoogst als het gaat over onderwerpen in het eigen dorp.

Hoe verder?

Op woensdagavond 17 mei 2023 staat er openbare informatieronde gepland met een presentatie aan de gemeenteraad n.a.v. het onderzoek ‘Wat vind u? Meedenken over Drimmelen!’. Daarna organiseren we nog verdiepende gesprekken met mensen die in de vragenlijst hebben aangegeven betrokken te willen blijven bij dit onderwerp. Uiteindelijk worden alle resultaten van het onderzoek en de gesprekken verwerkt in beleid en een Denkwijzer + Werkwijzer met richtlijnen en werkwijzen over hoe wij in Drimmelen omgaan met Dorpsgericht werken en andere vormen van participatie.