Honderden handtekeningen tegen 380KV traject langs A59

Er moet een hoogspanningsverbinding komen tussen het Zeeuwse Borsele en Tilburg. Dit zogenaamde 380KV traject is uitgewerkt in vier hoofdroutes die alle vier over Drimmelens gebied lopen. Elk van deze routes heeft verschillende varianten, in totaal maar liefst 64!

Twee hoofdroutes lopen paralel aan de A59, de Maasroute. Een slechte zaak volgens velen in Terheijden, Wagenberg, Made en Den Hout. Zij zijn van mening dat de hoogspanningsleidingen te dicht bij de kernen ligt met alle (gezondheids)risico's vandien. Risico's zoals fijnstof en elektromagnetische straling. 

De combinatie van elektromagnetisme en fijnstof is schadelijk voor de gezondheid, gezien het corona-effect dat erin speelt. Bij dit corona-effect worden fijnstof deeltjes door het elektromagnetisch veld van de hoogspanningsleiding voorzien van een elektrische lading, waardoor de elektrisch geladen deeltjes beter blijven 'plakken' in de longen en op de huid.

Rob van Schaik uit Terheijden bood namens de bezwaarmakers een petitie aan vanmiddag aan wethouder Jan-Willem Stoop. Stoop wond geen doekjes om de kwestie en zei dat het gemeentelijke standpunt is: Géén 380KV langs de A59 en weg met het 150KV traject bij Hooge Zwaluwe. 

Wel zei de wethouder een rapport af te wachten van de MER en ook dat er met meer dan tien gemeenten naar de beste mogelijkheid moet worden gekeken voor de nieuwe hoogspanningsleiding. 

Om de serieuze actie toch een ludiek tintje mee te geven overhandigde Van Schaik behalve de honderden handtekeningen, ook een flesje Corona-bier aan de wethouder ter onderstreping van de zorgen van het corona-effect.