Hoogste onderscheiding ’t Hooge Huys voor ‘Kuufke’

Toen Prins Pimmeke dun Eerste de microfoon pakte en zijn raadsleden bijeen riep, had 'Kuufke', alias Pascal van Dreunen, nog niks door. Dat veranderde al snel toen Pimmeke zijn naam noemde. Pascal reageerde met een 'oh nee'.

Ja dus! Het stapje achteruit hielp niet, het Hooge Huys was voor hém. Prins Pimmeke vertelde in een korte felicitatie dat Pascal niet altijd vooraan staat en niet altijd heel prominent aanwezig is. 'Héél soms wordt dat anders als Kuufke wat bier op heeft', klapte de Prins uit de school.

Toch klopt het wat vaak beweerd wordt: Stille krachten die veel vrijwilligerswerk op zich nemen, staan niet vaak op de voorgrond of in de schijnwerpers. Daar is Pascal van Dreunen een levend bewijs van…

Ook namens onze redactie: Kuufke: Van harte gefeliciteerd!

Beelden bij dit artikel