Igor Rasenberg en Philip van Kessel in het zonnetje gezet voor AED-hulp bij hartfalen Terheijdense

Dat was een bijzonder weerzien in de kazerne van het brandweerteam Terheijden gisterenavond. Mevrouw Bastiaansen ontmoette en bedankte Igor Rasenberg en Philip van Kessel voor de hulp die ze verleenden toen zij werd getroffen door hartfalen. Dat gebeurde in het garagebedrijf van Bastiaansen aan de Bredaseweg eind vorig jaar.

Een bezoeker zag mevrouw Bastiaansen voorover vallen, zag meteen dat het geen simpele flauwte was en belde 112. De dochter van mevrouw Bastiaansen rende naar buurman Igor Rasenberg in de wetenschap dat er in zijn bedrijf een AED aanwezig is. Rasenberg snelde samen met Philip van Kessel naar mevrouw Bastiaansen en wisten met behulp van de AED haar hartslag terug te krijgen.

Belangrijke seconden werden er gewonnen waarna ambulancepersoneel het overnam. Hoewel nog herstellende en nog niet geheel de oude, wilde mevrouw Bastiaansen graag meewerken aan de gemeentelijke geste de twee redders in het zonnetje te zetten. Meermaals werd daarbij het belang van een AED en vooral vrijwilligers die daar cursussen voor volgen of willen volgen, onderstreept.

KijkopDrimmelen sluit zich graag aan bij de bewondering voor Igor en Philip van mevrouw Bastiaansen en ook wij wensen haar een voorspoedig en geheel herstel.