In de Spotlight: Amateurfotoclub Dinasa uit Wagenberg

De fotoclub AFC Dinasa uit Wagenberg is in 1982 opgericht en houdt iedere maand een clubavond waar de leden hun foto's presenteren. Aan de hand van de criteria onderwerp, creativiteit en techniek wordt de foto van de maand gekozen. Deze wordt ook maandelijks openbaar op KijkopDrimmelen gepubliceerd voor alle geïnteresseerden.

De fotoclub organiseert daarnaast workshops en jaarlijks een basiscursus digitale fotografie. Ook een jaarlijkse fototentoonstelling waar leden hun beste werk van het afgelopen jaar laten zien, behoort tot een van de activiteiten van Dinasa. Verder worden er werkavonden gehouden, bijvoorbeeld op het gebied van portretfotografie, macro en tabletop en fototochten.

Dinasa is aangesloten bij de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen Verenigingen. (B.N.A.F.V.) en bij afdeling Brabant-West van de Fotobond.

Alle foto's die u in de slider ziet, zijn gemaakt door leden van Dinasa.

Voor meer informatie en hoe u in contact kunt komen met AFC Dinasa, klikt u verder naar:
https://kijkopdrimmelen.nl/organisatie/amateur-fotoclub-dinasa.html