Infoavond rondweg Hooge Zwaluwe op 7 februari

Al jaren komt regelmatig het al dan niet aanleggen van een rondweg voor Hooge en / of Lage Zwaluwe ter sprake. In de laatste twee coalitieakkoorden is daarom opgenomen een visie te ontwikkelen om beide dorpen te ontlasten van doorgaand verkeer. Deze visie is in september 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

In de visie is de Zoutendijk benoemd als rondweg voor Hooge Zwaluwe, met een nieuwe weg aan de noordzijde die aansluit op de Horenhilsedijk en een nieuwe weg aan de zuidzijde die aansluit op de N285. Met een verkeersmodel is in beeld gebracht welk effect deze ontwikkeling zou hebben op het verkeer in Hooge Zwaluwe en omgeving. Daarnaast is ingezoomd op het nieuwe kruispunt met de provinciale weg. Voor dit kruispunt is een eerste voorontwerp gemaakt.


Op dinsdag 7 februari opent wethouder Jan-Willem Stoop de informatieavond. Vervolgens verzorgt de heer P. Hamaekers van bureau Kragten een presentatie. Daarna is er ruimte voor het stellen van vragen en om het ontwerp van het kruispunt te bekijken. Er liggen reactieformulieren klaar zodat u uw reactie kunt achterlaten.