Ingestuurd politiek bericht: Lotte en Danny (SAMEN) vragen aandacht voor gelijk politiek speelveld

In navolging van veel plaatselijke politieke partijen vraagt ook SAMEN Drimmelen aandacht voor een gelijk speelveld. In de Nederlandse wet staat dat er 25 miljoen(!) euro subsidie beschikbaar is voor landelijke politieke partijen. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor scholing, werving, contacten met zusterpartijen in het buitenland, maar ook voor activiteiten voor verkiezingsprogramma’s. Dit moet onder de aandacht worden gebracht en eens stevig over gesproken worden, vindt het Kennispunt Lokale Partijen. Het Kennispunt werkt hierin samen met de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten), de Unie van Waterschappen en anderen. “Je praat pas over een goede democratie als iedereen gelijke kansen heeft. Alle partijen, dus ook lokale, moeten dezelfde mogelijkheden hebben om de kiezers te informeren. Iedereen moet betrokken kunnen worden bij beslissingen binnen de gemeente” aldus Jan van Zanen, voorzitter van de VNG, die de oproep doet tot betere democratie. Eind oktober vergadert de Tweede Kamer over veranderingen in de wet financiering politieke partijen. Ook SAMEN Drimmelen maakt zich hard voor een wijziging, waarbij ook lokale partijen een graantje meepikken van die 25 miljoen euro. SAMEN is een nieuwe Drimmelense partij en neemt voor de eerste keer deel aan de verkiezingen in maart volgend jaar. Met wat extra budget dan alleen wat uit eigen zak komt, zou b.v. Drimmelense jeugd kunnen worden gestimuleerd om sámen Drimmelen mooier te maken. Lotte (23), lid en Danny (18), burgerlid van SAMEN Drimmelen vragen: “Sta jij achter ons?” Info of reacties: samen.drimmelen@gmail.com