Inspirerende vrijheidsbelevenis in Onze Kerk Hooge Zwaluwe op 9 februari

Op zondagochtend 9 februari zal een unieke vrijheidsbelevenis plaatsvinden in Onze Kerk te Hooge Zwaluwe. Iedereen is van harte uitgenodigd en de toegang is gratis. Met natuurlijk één vrijheidsbeperkende opmerking: vol=vol. Om 10.30 uur opent de Kerk haar deuren en stipt om 11.00 uur zullen de aanwezigen getrakteerd worden op een inspirerend programma, vol beelden, woorden, zang en muziek. Na de bijeenkomst (om 12.30 uur) zullen alle aanwezigen nog blijven nadenken over de vraag: 'Wat betekent vrijheid eigenlijk voor mij?'.

Het Nationaal Comité 4 en 5 mei ondersteunt de lokale initiatieven. Het comité heeft enkele doelstellingen meegegeven, een soort rode draad voor alle vieringen. Op 9 februari worden verhalen over oorlog en vrijheid verteld, wordt het gesprek op gang gebracht en realiseren wij ons dat vrijheid nog steeds kwetsbaar is en inzet vraagt van iedereen! De klanken van vrijheid (Sound of Freedom) zullen Onze Kerk op deze zondagochtend vullen.

Brabant was al ‘vrij’ in november
In november 1944 was Brabant bijna geheel bevrijd (behalve het land van Altena). Tijdens de gevechten tussen geallieerden en Duitse troepen vielen vele slachtoffers, waar de militaire begraafplaatsen in heel Brabant getuige van zijn. Daarnaast raakten vele huizen, bruggen, spoorwegen en kerktorens beschadigd of werden volledig verwoest. “Vanaf 1 december is het eigenlijk wat rustiger met de bijeenkomsten. Hier waren wij al vrij, maar de mensen ‘boven de rivieren’ moesten de vreselijke hongerwinter nog doorstaan. De oorlog was zeker nog niet helemaal over, Brabant bleef als frontgebied nog onder vuur liggen. Wij hebben gekozen voor een doorlopend programma, waarvan dit het vijfde evenement is”, vertelt Hein Winkelaar, voorzitter Stichting Bevrijding Hooge Zwaluwe en Helkant.

“Zapraszamy również polskich mieszkańców Drimmelen…
…Swą wolność zawdzięczamy waszym rodakom. Słyszysz także polskie piosenki.” Oftewel, wij nodigen ook alle inwoners van gemeente Drimmelen uit, om op 9 februari aanwezig te zijn. Want wij danken onze vrijheid, mede aan de Poolse bevrijders. Daarom zullen twee bekende Poolse liederen gezongen worden door een Pools kinderkoor uit Lage Zwaluwe. “Wij zijn samen verantwoordelijk, om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties. In Hooge Zwaluwe zijn vele Poolse soldaten gesneuveld, tijdens een zware tankslag die hier heeft plaatsgevonden. Poolse kinderen zijn op scholen geweest om dit verhaal te vertellen, de beste manier om het besef door te geven aan de volgende generatie”, vertelt Winkelaar.

Vrijheid geven wij door op 9 februari
Joop van de Sande heeft vanaf september als regisseur aan het programma gewerkt. Joop is verbonden aan het Mini Maxi Theater in Made en heeft de rode draad van het Nationaal Comité bewaakt. “Nee, ik ga niet te veel over het programma vertellen, maar het is de bedoeling dat we de mensen een boodschap meegeven. Met bezielende beelden, woorden, zang en muziek. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor jongeren! Daarom werken we samen met de lokale basisschool en enkele leerlingen zullen optredens verzorgen. Mimi Maan uit groep 4 is medepresentator, zij is al een echte artiest en speelt in de musical Anastasia in Scheveningen. Net als de andere leerlingen wilde Mimi graag meewerken. Mooi om deze belangrijke boodschap door te geven aan de volgende generaties”, vertelt een enthousiaste Joop van de Sande.

Beelden bij dit artikel