Integrale controle bedrijfspanden in Drimmelens buitengebied

Eind januari zijn liefst 55 bedrijfspanden in het buitengebied en op bedrijventerreinen van de gemeente Drimmelen bezocht tijdens een integrale controle. Dit gebeurde door de politie, de gemeente en de BOA’s van de gemeente en van de provincie. De controle had als doel te weten te komen waar loodsen, schuren en andere bedrijfspanden voor gebruikt worden en om eventuele misstanden aan te kunnen pakken. De actie van het Baronie Interventieteam was er tevens op gericht ondernemers weerbaar te maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Waardering
Het Baronie Interventieteam treedt op tegen georganiseerde criminaliteit en ondersteunt bewoners en gebruikers van het buitengebied en industrieterreinen tegen criminele invloeden door informatie en uitleg te bieden hoe je je hiertegen teweer kunt stellen. Gecontroleerde eigenaren en gebruikers kregen bij de actie een informatiepakket. Dit bevatte informatie en tips over bijvoorbeeld controle bij verhuur, het opstellen van een goed huurcontract, het melden van verdachte huurders of zaken en wat de gevaren zijn van een drugslab of een hennepkwekerij. Uit contacten met de bewoners en gebruikers bleek dat sommigen weleens benaderd zijn om hun ruimte beschikbaar te stellen voor malafide zaken. De aandacht van de overheid via deze actie werd om die reden ook op prijs gesteld.

Inzicht

Ook natuurgebieden werden mee genomen in de grootschalige actie. Hieraan namen 27 mensen van diverse organisaties deel. Er werden geen ‘zware constateringen’ gedaan. In totaal 12 bedrijfspanden krijgen nog een hercontrole omdat bepaalde zaken nog in orde moeten worden gebracht. Door de integrale controle is wel een actueel inzicht over deze bedrijven en gebruik van de panden verkregen.

Slagkracht
De negen ‘Baroniegemeente’ werken actief samen binnen het Baronie Interventieteam met overheidspartners als politie, belastingdienst en specialistische partners. Hierdoor is de slagkracht groter en wordt er in korte tijd zicht en inzicht verkregen over een groter gebied.

Meld misdaad anoniem

Als mensen verdachte situaties zien of andere signalen krijgen, kunnen ze die melden bij de politie: spoed 112 anders 0900-844. Ook kan dit bij de gemeente via 140162 of anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Je kunt ook online je melding doen in een beveiligde omgeving via www.meldmisdaadanoniem.nl