Integrale controle bedrijfspanden in Drimmelens buitengebied

Eind januari zijn
liefst 55 bedrijfspanden in het buitengebied en op bedrijventerreinen
van de gemeente Drimmelen bezocht tijdens een integrale controle. Dit
gebeurde door de politie, de gemeente en de BOA’s van de gemeente
en van de provincie. De controle had als doel te weten te komen waar
loodsen, schuren en andere bedrijfspanden voor gebruikt worden en om
eventuele misstanden aan te kunnen pakken. De actie van het Baronie
Interventieteam was er tevens op gericht ondernemers weerbaar te
maken tegen ondermijnende criminaliteit.

Waardering
Het Baronie
Interventieteam treedt op tegen georganiseerde criminaliteit en
ondersteunt bewoners en gebruikers van het buitengebied en
industrieterreinen tegen criminele invloeden door informatie en
uitleg te bieden hoe je je hiertegen teweer kunt stellen.
Gecontroleerde eigenaren en gebruikers kregen bij de actie een
informatiepakket. Dit bevatte informatie en tips over bijvoorbeeld
controle bij verhuur, het opstellen van een goed huurcontract, het
melden van verdachte huurders of zaken en wat de gevaren zijn van een
drugslab of een hennepkwekerij. Uit contacten met de bewoners en
gebruikers bleek dat sommigen weleens benaderd zijn om hun ruimte
beschikbaar te stellen voor malafide zaken. De aandacht van de
overheid via deze actie werd om die reden ook op prijs gesteld.

Inzicht

Ook natuurgebieden werden mee genomen in de grootschalige actie. Hieraan namen 27 mensen van diverse organisaties deel. Er werden geen ‘zware constateringen’ gedaan. In totaal 12 bedrijfspanden krijgen nog een hercontrole omdat bepaalde zaken nog in orde moeten worden gebracht. Door de integrale controle is wel een actueel inzicht over deze bedrijven en gebruik van de panden verkregen.

Slagkracht
De negen
‘Baroniegemeente’ werken actief samen binnen het Baronie
Interventieteam met overheidspartners als politie, belastingdienst en
specialistische partners. Hierdoor is de slagkracht groter en wordt
er in korte tijd zicht en inzicht verkregen over een groter gebied.

Meld misdaad anoniem

Als mensen verdachte situaties zien of
andere signalen krijgen, kunnen ze die melden bij de politie: spoed
112 anders 0900-844. Ook kan dit bij de gemeente via 140162 of
anoniem bij Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Je kunt ook online je
melding doen in een beveiligde omgeving via www.meldmisdaadanoniem.nl