Intensievere samenwerking op het gebied van afval

De gemeenten Altena, Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk en
Oosterhout gaan intensiever samenwerken op het gebied van afval.

Zo kunnen zij kennis bundelen en samen bijdragen aan de VANG-doelstellingen en een circulaire economie.

Circulaire economie in 2050

Het kabinet wil in 2030 nog maar de helft van de huidige grondstoffen gebruiken. In 2050 moet er een
volledig circulaire economie zijn. Gemeenten staan voor dezelfde opgave: bijdragen aan de VANGdoelstellingen (Van Afval Naar Grondstof) en een circulaire economie. De VANG-doelstellingen zijn
gericht op het verminderen van de hoeveelheid restafval van huishoudens en het scheiden van zoveel
mogelijk recyclebare grondstoffen. In een circulaire economie gaat iedereen efficiënter en zorgvuldiger
om met grondstoffen, materialen en producten. Hierdoor daalt de afhankelijkheid van de winning en
productie van nieuwe grondstoffen en materialen.

Kennis bundelen

Binnen deze opgave hebben gemeenten te maken een aantal uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan
complexe afval- en grondstromen, technologische ontwikkelingen, marktontwikkelingen en regionale
verwerkers en inzamelaars. Om hier goed op in te kunnen spelen, is het belangrijk om de kennis te
bundelen en samen te werken. De gemeenten in de regio gaan intensiever samenwerken op het
gebied van afval. Het gaat daarbij niet alleen om de afvalinzameling, maar ook om afvalverwerking en
sorteren, circulair ondernemerschap, inkoop, automatisering en voorlichting en handhaving.

Expeditieleider

De gemeenten gaan samen een ‘expeditieleider’ aanstellen. Dit is iemand die de regionale
samenwerking verder gaat brengen. De expeditieleider gaat aan de slag met het uitwerkingen van een
werkwijze om actuele innovaties, beleidsontwikkelingen en wetgeving met elkaar te delen. Daarnaast
gaat de expeditieleider bouwen aan een regionaal circulair netwerk van overheden,
onderwijsinstellingen, ondernemers en inwoners. De communicatie over afvalpreventie gaan de
gemeenten ook meer gezamenlijk oppakken.