Inwoners Lage Zwaluwe minst positief over gemeente, inwoners Wagenberg voelen zich het minst veilig

De resultaten van de in 2016 gehouden burgerpeiling zijn bekend. De peiling over het gemeentelijk functioneren in relatie tot de bewoners, is toegespitst op vier hoofdpunten: Woon/leefklimaat, Relatie inwoner – gemeente, Gemeentelijke dienstverlening, Zorg & Welzijn.

In het dorp Drimmelen woont men het prettigst, Woon/leefklimaat scoort er een 7.1 terwijl dat in Lage Zwaluwe het laagst scoort: 5.9. De verschillen per kern zijn niet zo groot als het gaat over Zorg & Welzijn met scores tussen de 6.0 (Lage Zwaluwe) en 6.9 (Terheijden)

Made is het meest positief over de Gemeentelijke dienstverlening; 7.0 Terheijden volgt met 6.9 Drimmelen en Hooge Zwaluwe 6.7 Wagenberg 6.5 en Lage Zwaluwe 6.4 Dorpsgericht Werken ten spijt, de relatie tussen inwoners en gemeente krijgt overal de laagste scores in de peiling. Die scores lopen van 6.6 in Made, 6.4 in Drimmelen, 6.2 in Terheijden, 6.1 in Wagenberg, 6.0 in Hooge Zwaluwe, tot 5.7 in Lage Zwaluwe.

De vier thema's werden elk uitgesplitst in meerdere vragen. Uit die vragen komt naar voren dat de kern Wagenberg het hoogst scoort qua onveiligheidsgevoelens waarbij bewoners aangaven vaker dan gemiddeld slachtoffer te zijn van een delict. Ook opvallend is dat de zelfredzaamheid in Wagenberg het laagst scoort van alle kernen.