Inwoners van Drimmelen: Gefeliciteerd!

De gemeente Drimmelen ontving het Wecycle Recycle Certificaat 2016 voor de inzameling en recycling van afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige lampen (e-waste). Met het verminderen van de CO₂.-uitstoot met 661.000 kg leverden de inwoners van de gemeente een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het broeikaseffect.

Onderzoek door Wecycle laat zien dat de gemiddelde ingezamelde e-waste van de gemeente Drimmelen met 6,7 kilogram per inwoner, ver boven het gemiddelde ligt van gemeenten in dezelfde stedelijkheidsklasse (4,8 kg./inwoner). Daarnaast stijgt het ver uit boven alle Wecycle-gemeenten (4,7 kg./inwoner).

Wethouder Hans Kuijpers is trots op de inwoners: “We willen als gemeente minder restafval en op een verantwoorde manier met afval omgaan. Het is natuurlijk fijn om te zien dat onze inwoners hier hun steentje aan bijdragen zodat we maximaal kunnen recyclen. De afgedankte apparaten worden optimaal gerecycled. Op deze manier worden grondstoffen maximaal hergebruikt, schadelijke stoffen veilig verwijderd, illegale export voorkomen en CO₂- uitstoot vermeden."