Inwonersavonden opvanglocaties asielzoekers in Drimmelen

Er is behoefte aan opvangplekken voor asielzoekers in Nederland. Alle gemeenten moeten hier een bijdrage aan leveren. De gemeente Drimmelen neemt haar verantwoordelijkheid en gaat aan de slag. In september start de zoektocht naar huisvesting voor asielzoekers.

Hoe ziet de zoektocht eruit?

Het college van B&W liet eerder al weten dat ze samen met inwoners de zoektocht naar kleinschalige locaties wil doorlopen. Eind september start deze zoektocht met de eerste van drie inwonersavonden. Op maandag 25 september kunnen inwoners hierover meepraten in Made. Vervolgens is op maandag 2 oktober een avond in Hooge Zwaluwe, en op woensdag 4 oktober is de derde en laatste avond in Terheijden.

Tijdens deze avonden kunnen inwoners criteria aangeven waar een locatie voor asielzoekers aan moet voldoen. Met deze criteria gaat een werkgroep van inwoners en medewerkers van de gemeente op zoek naar locaties. In december neemt het college vervolgens een besluit

Naast de betrokkenheid van inwoners hecht het college aan de betrokkenheid van de gemeenteraad. Zij krijgt tijdens het hele traject regelmatig een update. Het onderwerp komt ook op de agenda van de gemeenteraad in het najaar.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers, COA, is ook betrokken bij de zoektocht. Zij geven informatie en advies over locaties. Het college geeft, aan het eind van het traject, de gekozen locaties door aan het COA. Het COA kan er eventueel voor kiezen geen gebruik te maken van de voorgedragen locaties.

Samenwerking Baroniegemeenten

De gemeente Drimmelen doet dit niet alleen. Binnen het gemeentelijk samenwerkingsverband De Baronie hebben de gemeenten hierover afspraken gemaakt. Daarmee verdelen de gemeenten de verantwoordelijkheid over de hele regio en kan iedereen passend bij de eigen situatie een deel van de opgave invullen.

Meedenken en meedoen

Inwoners die willen meedenken of meedoen, kunnen zich aanmelden voor een inwonersavond. Alle avonden starten om 19.00 uur en eindigen uiterlijk om 22.00 uur. Aanmelden voor een avond kan door een e-mail te sturen naar asiel@drimmelen.nl. Vermeld in de mail op welke avond u aanwezig wil zijn.

Voor inwoners die niet in de gelegenheid zijn om naar een inwonersavond te komen, is op de website www.wijzijndrimmelen.nl een digitale omgeving ingericht. Hier is alle relevante informatie te lezen en is het bovendien mogelijk om een bijdrage te leveren.