Inzameling oud papier tot 1 juni onveranderd

Met ingang van 30 maart jl. wordt het oud papier tegelijk met het GFT-afval en verpakkingsafval (verpakkingsplastic, drankenkartons en blik) ingezameld en niet meer op de ‘gewone’ ophaaldag. Toch heeft niet iedereen dit meegekregen en wordt er regelmatig oud papier aan straat gezet, terwijl de ophaaldienst die dag niet rijdt. Navraag bij de gemeente leert ons dat, ondanks het feit dat de maatregelen rondom het coronavirus enigszins versoepeld zijn, het oud papier in ieder geval nog tot 1 juni a.s. tegelijk met het GFT-afval en verpakkingsafval ingezameld wordt.

Afvalinzamelaar Renewi besloot eind maart om niet meer samen met vrijwilligers in te zamelen, maar na overleg wordt de inzameling van oud papier en karton uitsluitend uitgevoerd door medewerkers van Renewi, met inachtneming van de adviezen van het RIVM.

Dit betekent:
  • De komende tijd (tot 1 juni, tenzij het Rijk anders beslist) wordt het oud papier en karton tweewekelijks huis-aan-huis ingezameld. De inzameling valt samen met de inzameling van het verpakkingsafval (verpakkingsplastic + drankenkartons en blik) bij u in de straat. U kunt dus op de dag dat u het verpakkingsafval aan straat zet, de komende tijd ook uw oud papier aan straat zetten.
  • Ook de andere inzameldagen van het oud papier tot 1 juni (onder voorbehoud) komen te vervallen. Hiervoor in de plaats kunt u het oud papier dus tweewekelijks gelijktijdig met het verpakkingsafval aan straat zetten.
  • De inzameling wordt tijdelijk niet gedaan door vrijwilligers uit de gemeente. Op deze manier hopen we de mensen zo veel mogelijk te beschermen tegen (de verspreiding van) het coronavirus.

Renewi heeft toegezegd in de loop van volgende week meer duidelijkheid te verschaffen over de inzameling van oud papier ná 1 juni. Wanneer dit bekend is leest u hier vanzelfsprekend over op KijkopDrimmelen.nl.