Jan Willem van der Velden uit Made ontvangt vrijwilligerspenning

Tijdens de jaarlijkse bedankmiddag van SWO Drimmelen voor haar vrijwilligers gistermiddag, mocht Jan Willem van der Velden uit Made de vrijwilligerspenning ontvangen. Jan Willem is bij SWO betrokken geraakt via het preventief huisbezoekproject 75+, waarna nog vele vrijwilligerstaken volgden. De penning, een wisseltrofee, wordt doorgegeven door Joke Haaze die deze vorig jaar mocht ontvangen. 

In 2012 meldde Jan Willem zich als vrijwilliger voor het preventief huisbezoekproject 75+. Hij was toen al actief in het Wmo-platform maar wilde graag meer direct betrokken raken in het sociaal maatschappelijk domein. In 2014 nam Jan Willem het project Wonen met Gemak erbij, waar hij samen met zijn vrouw en Wim Joosen invulling heeft gegeven aan de voorlichtingsbijeenkomsten die in alle dorpen van de gemeente Drimmelen zijn gegeven, waar maar liefst 500 personen aan deel hebben genomen. Hij informeert en activeert senioren om na te denken over hun toekomst en kritisch naar hun eigen woning te kijken. 

Jan Willem maakt daarnaast sinds 2016 deel uit van het vrijwilligerspanel van SWO. Zijn vrijwilligerstaken en -verdiensten maken dat SWO ervoor gekozen heeft om hem deze vrijwilligerspenning te overhandigen. De penning die Jan Willem mocht ontvangen, is de 15e en tevens laatste penning. SWO maakte gisteren bekend dat het tijd wordt voor iets anders, waar mensen ideeën over kunnen aandragen. 

Tijdens de vrijwilligersbedankmiddag, die plaatsvond in 'De Abt' in Terheijden (de nieuwe 'zaal' in de Antonius Abt kerk), werden alle vrijwilligers in het zonnetje gezet middels lekkere hapjes en drankjes, een optreden van het koor Close2Xmas uit Made, een interactief spel en natuurlijk het gezellige samenzijn. Petra Kimmel heeft daarnaast alle aanwezigen toegesproken over de kerk en de mogelijkheden die zijn ontstaan dankzij de nieuwe scheidingswand. 

KijkopDrimmelen feliciteert Jan Willem van harte met het ontvangen van de bijzondere erkenning voor zijn vrijwilligersactiviteiten!

Beelden bij dit artikel