John Reniers: Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Activiteiten:

1971 – 1996 bestuurslid (1971 – 1996) van en jeugdtrainer en vrijwilliger bij r.k.v.v. Voetbalclub Wagenberg. Betrokkene organiseerde gedurende tien jaar jaarlijkse jeugdkampen en jeugdvoetbaltoernooien en was initiatiefnemer van de Kaboutercompetitie. Daarnaast was hij gedurende acht jaar actief als leider van een seniorenteam en schreef hij artikelen voor het clubblad Sinjaal.

1991 – heden lector van en vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap H. Gummarus in Wagenberg. Betrokkene was in het verleden lid van de parochievergaderingen. Hij verzorgt de ledenadministratie en de administratie van de Aktie Kerkbalans en is lid van de Beraadsgroep.

1998 – heden collectant (1998 – heden) en wijkcoördinator (2003 – heden) voor het Longfonds (voorheen Astma fonds) in Wagenberg.

2008 – heden secretaris van de Katholieke Bond voor Ouderen, afdeling Wagenberg.

2014 – heden secretaris van Bridgeclub Wagenberg