John van Oosterhout stopt als wethouder

Wethouder John van Oosterhout (VVD) werd in 2018 getroffen door een ernstige ziekte. Na behandeling hiervan kreeg hij positief bericht maar hij blijft nog geruime tijd onder controle van een arts. Deze onzekere periode heeft hem doen beseffen wat echt belangrijk is in zijn leven. John van Oosterhout heeft daarom in een vooraankondiging aan het college van burgemeester en wethouders aangegeven dat hij heeft besloten om niet terug te keren als wethouder.

John van Oosterhout zegt hierover: “Er gaat een knop om in je hoofd die alles wat belangrijk is, onbelangrijk maakt en bijzaken worden zomaar ineens hoofdzaken. Maar bij mij is het glas nooit halfleeg maar altijd halfvol. Waar een deur dichtgaat, gaat een raam weer open. En vanuit dat raam kijk ik alweer naar de toekomst en de plannen die ik daarvoor heb.”

John van Oosterhout gaat zijn kennis van en passie voor varen, de Biesbosch, natuur, zorg, cultureel erfgoed en zijn ondernemerschap op een andere manier inzetten. Met een nog op te richten stichting wil hij onder andere vaartochten gaan organiseren om zoveel mogelijk mensen op een educatieve manier kennis te laten maken met de Biesbosch. Tevens wil hij aan deze stichting een goed doel verbinden. Namelijk om mensen met een beperking, dit in de ruimste zin des woord, ook in de mogelijkheid te stellen om onze prachtige Biesbosch te kunnen beleven. Op deze manier wil hij zich voor de gemeenschap in blijven zetten.

De gemeenteraad gaat over de benoeming en ontslag van een wethouder. Wethouder John van Oosterhout zal daarom zijn ontslag aanbieden aan de gemeenteraad. Naar verwachting zal de gemeenteraad, aan het eind van de lopende ziekteverlofperiode, daarover op 27 juni aanstaande een besluit nemen.

De VVD afdeling Drimmelen is op de hoogte van het voorgenomen ontslag van wethouder John van Oosterhout. Zij zal voorstellen in de vacature te voorzien door de kandidatuur van mevrouw Lieke Schuitmaker. Over haar kandidatuur zal de gemeenteraad naar verwachting ook in de raadsvergadering van 27 juni aanstaande een besluit nemen.