Jottum! € 50 per huishouden niet verrekend maar gestort!

Het overschot op de jaarrekening viel ruim 2 miljoen euro in de plus uit. Van dat bedrag worden diverse investeringen gedaan en het restant van circa 650.000 euro teruggegeven aan de inwoners. Dat komt neer op ruim 50 euro per huishouden en dat bedrag wordt rechtstreeks op uw bankrekening gestort.

Ook huishoudens die geen of weinig belasting betalen en/of kwijtschelding ontvangen wegens laag inkomen, zullen het bedrag op hun rekening gestort krijgen. Het exacte bedrag zal iets hoger uitvallen dan 50 euro. Hoeveel dat precies is wordt later bekendgemaakt.

U kunt de meevaller in ieder geval in september verwachten.