Kick-off Meerjarenplan Zuiderwaterlinie, de langste en oudste linie van Nederland

Waterlinies zijn geniaal bedachte projecten uit vroeger tijden. Het water van de linies had een uitgekiende diepte. Zo waren ze voor de vijand te diep om doorheen te waden maar wel te óndiep om te bevaren. Vele forten vormden de schakels tussen zo'n linie.

De Zuiderwaterlinie is de oudste, de langste en de meest gebruikte waterlinie van Nederland. De linie loopt dwars door Brabant over grondgebied van vijftien gemeente en verbindt elf Brabantse vestingsteden met elkaar. Van Bergen op Zoom tot Grave meet de linie zo'n 160 kilometer. De geschiedenis van de Zuiderwaterlinie gaat 450 jaar terug maar rond 1700 was het Menno van Coehoorn die diverse stukjes linie als één ketting verbond.

In de gemeente Drimmelen maken De Kleine Schans en de Linie van de Munnikenhof (samen met de Linie van Den Hout) deel uit van de Zuiderwaterlinie. In de gemeente Moerdijk zijn de vestingsteden Willemstad en Klundert onderdeel van de linie. De samenwerking tussen alle gemeenten aan de Zuiderwaterlinie was al in gang gezet maar in het kader 2018 Erfgoedjaar, vond vorige week de kick-off plaats voor verdere ontwikkelingen en activiteiten.

Het gebied van de Zuiderwaterlinie leent zich natuurlijk voor een scala aan mogelijkheden variërend van fietsen en wandelen tot exposities en van museale activiteiten tot natuurontwikkeling en -bescherming.

Meer informatie over het Meerjarenplan Zuiderwaterlinie via: https://www.zuiderwaterlinie.nl

Beelden bij dit artikel