KijkopDrimmelen legt politieke stellingen voor aan VVD, LHB en CDA

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan, het kan u niet ontgaan zijn. De VVD, Lijst Harry Bakker en het CDA communiceren actief via KijkopDrimmelen.nl en in de aanloop naar 21 maart hebben we hen twee politieke stellingen voorgelegd waarvan wij denken dat u, als volger en lezer van KijkopDrimmelen, wel benieuwd is naar het antwoord. Ook nodigen wij u uit om te reageren op de reacties van de partijen en hen te ondervragen waar nodig zodat u een juiste keuze kunt maken op 21 maart.

Vandaag leggen we de drie politieke partijen het vuur na aan de schenen met de eerste stelling:
"De twee meest gehoorde klachten zijn ongetwijfeld het openbaar groen en te weinig blauw op straat. Kunt u aangeven in welke mate uw partij van mening is dat het onderhoud beter kan en toezicht/handhaving uitgebreid moet worden? Heeft u daar concrete ideeën over en neemt (of nam) u dit mee in uw verkiezingsprogramma?"

Reactie VVD
Veiligheid staat bij de Drimmelense VVD altijd op 1. We hebben de afgelopen jaren dus ook gezorgd voor een extra handhaver (BOA) en hebben een politiesteunpunt geregeld in Made waardoor wijkagenten weer een plek hebben gekregen in onze gemeente. De komende periode willen we deze BOA's beter uitrusten zodat ze beter kunnen handhaven. Wij willen bijvoorbeeld dat een portofoon en een bodycam bij de uitrusting gaan behoren.

Daarnaast willen we cameratoezicht op risicovolle plekken. We hebben er al voor gezorgd dat er cameratoezicht is gekomen op het station van Lage Zwaluwe, maar ook op plekken waar bijvoorbeeld veel fietsen worden gestolen in een bepaalde periode zou je mobiel cameratoezicht kunnen inzetten.

We blijven natuurlijk focussen op het aanpakken van het aantal woninginbraken en de drugscriminaliteit in onze gemeente. Iedere woninginbraak is er een te veel.

Op het gebied van openbaar groen ergeren wij ons soms groen en geel over de manier waarop dat wordt bijgehouden in onze gemeente. Het moet er gewoon netjes uitzien als je jouw straat in rijdt of boodschappen gaat doen en de gemeente moet daar voor zorgen. Zo simpel is het. Dat is wat ons betreft meer dan alleen onkruid weghalen. Het gaat ook over goed nadenken hoe je de omgeving inricht. Zo moet je in een straat waar veel (klein)kinderen komen, niet alles volzetten met prikkelplanten en bij een verpleeghuis niet allemaal bomen wegzetten die met hun wortels de stoepen scheef duwen. Ook betreft het snippergroen bestaat er nu veel onduidelijkheid. Er moet de komende jaren dus echt een tandje bij!

Reactie Lijst Harry Bakker
Het openbaar groen staat gelukkig dicht bij de mensen en geeft verdeelde reacties. Sommigen willen een boom kappen en andere juist laten staan. Onze blauwgroene gemeente zal meer moeten inspelen op maatwerk en in overleg met de buurt, ANV, MNV en bijv. Kiemkracht  het groenbeheer invullen. Die mogelijkheden zijn er in het nieuwe groenbeleidsplan en de Lijst HB zit al aan tafel met de belanghebbenden!

Wel worden aannemers aangesproken op slechte prestaties als maaien en afvoeren, maar dit kan nog beter. In het verkiezingsprogramma van de Lijst HB staat dat de kwaliteit van het groen omhoog moet en de openbare ruimte aantrekkelijker wordt. De Lijst HB wil meer groen aanleggen, bijv. een bos bij de Brandestraat!

De handhaving is al uitgebreid, maar het blauw op straat moet terug! ( vanwege interne zaken bij de politie is die ver onder de maat geweest de afgelopen tijd ). Handhaving is maatwerk met een gezonde balans tussen overtreders waarschuwen en beboeten en voor de mensen ter goeder trouw een oplossing zoeken. Het blijft sturen op gedrag!

Politieke groet, Harry.

Reactie CDA
Het CDA is groen en duurzaam. Ons verkiezingsthema voor 2018 is immers; Drimmelen geef je door! In onze blauwgroene gemeente neemt de Biesbosch een bijzondere plaats in. Het CDA wil dat Drimmelen de meest groene en duurzame gemeente van Noord-Brabant wordt. Duurzaamheid staat voorop, bij alles wat we doen. Dit is ook van belang voor generaties die na ons komen. Ook is het openbaar groen belangrijk; aantrekkelijke en vitale kernen waar inwoners graag wonen. De gemeente draagt zorg voor een goed onderhoud van de openbare ruimte. Hierop hebben wij in vele raadsvergaderingen aangedrongen, omdat dit beter kan dan het nu is. Het CDA staat ook voor veiligheid, meer blauw op straat en duidelijke regels. In ons programma staat ook dat Drimmelen een veilige gemeente is en moet blijven. Er is nu onvoldoende toezicht op de naleving van regels die we met elkaar hebben afgesproken. Overlast door drugs tolereren we niet. De inzet van de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s) breiden we uit met twee mensen. Onnodige regels willen we schrappen. We verlagen bovendien de woonlasten door een flink bedrag terug te geven aan de burgers wegens teveel betaalde rioolrechten. Het afgelopen jaar heeft het CDA hier al meerdere keren voor gepleit in de raad.

Kies daarom voor het CDA op 21 maart; Drimmelen geef je door, onze prachtige groene en veilige gemeente.

Reageren op de reacties van de partijen kan via het Facebookbericht, of direct op het platform wanneer u zich gratis geregistreerd heeft (http://www.kijkopdrimmelen.nl/registreren) en ingelogd bent.