KijkopDrimmelen licht uit: Stichting Focus On Education

Op deze eerste zondag van het nieuwe jaar, lichten we een stichting uit die veel verder dan onze gemeente reikt. Stichting Focus On Education uit Terheijden is een kleinschalige ontwikkelingsorganisatie die in Azië en Afrika educatieve projecten uitvoert in samenwerking met lokale partners. Deze stichting bestaat uit onbetaalde vrijwilligers, die zonder tussenkomst van derden rechtstreekse lijnen hebben met projectpartners in landen als India en Congo.

Om educatieve projecten te kunnen bekostigen, werft Focus On Education donateurs, zetten zij sponsoracties en evenementen op waarvan de opbrengst ten goede komt van één van de projecten. Zo vond er op 13 december jl. een kerstmarkt plaats op het Dongemond College in Raamsdonksveer, waar geld ingezameld werd voor medicatie tegen ziekten als malaria, longontsteking en diarree in Oost Congo. Hier gaan nog steeds veel kinderen aan dood aan, terwijl deze aandoeningen makkelijk te bestrijden zijn met goede medicatie. De opbrengst van de kerstmarkt is € 666,20, welke bestemd is voor dit doel.

De organisatie 'Wilde Ganzen' uit Hilversum, heeft aangegeven de projecten van Focus On Education zó te waarderen, dat zij een aanvullende premie van 50% doneren op ieder actieresultaat. Dus voor elke 100 euro die de stichting inzamelt, maken zij er 150 euro van. In geval van de kerstmarkt op het Dongemond College, is het eindbedrag dus uitgekomen op € 999,30. Een fantastisch resultaat, waarmee het tekort aan medicatie kan worden opgelost en veel kinderlevens gered kunnen worden.

Wist u dat Stichting Focus On Education daarnaast veel aandacht heeft voor een onderwijsproject voor meisjes uit de armste dorpen in India (de Dalitmeisjes). Dit bijzondere project in Sarnath is uitgebreid:

  1. Het aantal meisjes waarvoor de stichting gedurende twee jaar opvang en onderwijs financiert, is dit schooljaar uitgebreid van 21 naar 26 meisjes;
  2. Voor zes meisjes die hun diploma in Sarnath hebben gehaald, financiert de stichting hun thuisstudie, die ze de mogelijkheid biedt om na die twee jaar een beroepsstudie te gaan volgen, zoals verpleging, vroedvrouw, secretariaat. Dit zijn de echte doorzetters want zij moeten leren en studeren in hun huisje / achterstandsflat onder moeilijke omstandigheden;
  3. Zes meisjes volgen de driejarige studie verpleging, verloskundige (à 1000 euro per persoon per jaar) en er zijn er inmiddels twee geslaagd voor de éénjarige studie secretariaat. Zij hebben een baan en onderhouden hun familie in het Dalitdorp. 

Bent u benieuwd naar de foto's en verslagen van deze en andere projecten? Kijk dan eens op de Facebookpagina van Stichting Focus On Education https://www.facebook.com/stichtingfocusoneducation

Voor meer informatie over Stichting Focus On Education, klikt u verder naar de profielpagina op KijkopDrimmelen, via deze directe link: https://kijkopdrimmelen.nl/organisatie/stichting-focus-on-education.html

*Wilt u uw bedrijf, vereniging of stichting ook een lokaal platform bieden en de aandacht geven die het verdient? Neem dan contact met ons op via info@kijkopdrimmelen.nl

Beelden bij dit artikel