Kleine wooneenheden in voormalige muziekschool Made

De gemeente bezit diverse panden die niet meer gebruikt worden door de gemeente. Eerder heeft de gemeenteraad besloten deze panden af te stoten. Eén van deze panden is de voormalige muziekschool aan de Zuideindsestraat 1 in Made.

In de Woonvisie is geconstateerd dat er een grote behoefte is aan sociale huurwoningen. In de prestatieafspraken is afgesproken dat de gemeente bij transformatie van eigen panden, bij voorkeur de bestemming naar huurwoningen zal onderzoeken. Het pand aan de Zuideindsestraat is een kans om aan beide doelen invulling te geven.

Het college heeft daarom besloten dit pand te verkopen aan Woonvizier. In het pand gaat Woonvizier kleinere wooneenheden (voor 1-2 persoons huishoudens) realiseren. Deze komen beschikbaar voor starters en spoedzoekers. De verbouwing van het pand wordt door Zwaluwe Bouw uitgevoerd. Woonvizier bereidt de interne verbouwing komende tijd voor en de verwachte start van de bouw is dit nog najaar.

(Foto: Streetview)