Komende week crisisnoodopvang asielzoekers in gemeentehuis

Er is wederom een zorgelijke situatie ontstaan in Ter Apel. Er blijven onvoldoende opvangplekken
beschikbaar in het land. Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, heeft afgelopen
maandag bij de provinciale en regionale regietafels Asiel een indringend verzoek neergelegd om voor
de Kerst 4.000 extra opvangplekken te realiseren.

Drimmelen neemt deze verantwoordelijkheid gedeeltelijk op zich voor de regio de Baronie. De gemeente Drimmelen gaat voor enkele weken – vanaf komende week – circa 30 asielzoekers opvangen in het gemeentehuis in Made, als crisisnoodopvang.

De gemeente doet er alles aan om te voorkomen dat er iets gebeurt. De medewerkers van de gemeenten blijven ook gewoon aan het werk. Er is 24 uur per dag beveiliging in en rondom de crisisnoodopvang door beveiligers.

Onderdak bieden

Mark Buijs, voorzitter regionale regietafel Asiel – de Baronie: “Ik ben blij met de inspanning die
gemeente Drimmelen levert om een groep asielzoekers tijdelijk onderdak te bieden. Niet alleen geven
we gehoor aan de oproep van de staatssecretaris en de provinciale regietafel, om nog voor de kerst
extra plekken te leveren. Ook vind ik het belangrijk om hiermee onze collega-bestuurders in Ter Apel
en Budel niet alleen te laten in de asielopgave die ons land kent.” Burgemeester Boy Scholtze vult
aan: “We zijn in Drimmelen al op zoek naar noodopvanglocaties voor asielzoekers. Dus het was een
relatief logische stap voor ons om ook naar deze oproep voor crisisnoodopvang te kijken. Het is een
extra opgave maar daar zetten we met elkaar onze schouders onder. We voelen daarbij wel het
ongemak om ons eigen traject niet te verstoren maar voelen ook de verantwoordelijkheid om mensen
in deze tijd van het jaar een veilig onderkomen te bieden, op een zo humaan mogelijke manier. Ik
begrijp dat dit impact kan hebben op de directe omgeving. We gaan de tijdelijke crisisnoodopvang
goed regelen voor onze gasten én voor de direct omwonenden.”

Samen met andere gemeenten

De opdrachten vanuit het Rijk op het gebied van opvang en huisvesting van vluchtelingen, asielzoekers en statushouders pakt gemeente Drimmelen samen op met andere gemeenten in de regio van district de Baronie. Dit betekent dat districtsgemeenten elkaar helpen de opgaven te vervullen. Gemeente Drimmelen neemt de verantwoordelijkheid voor deze tijdelijke crisisnoodopvang en gaat ervanuit dat andere gemeenten dit voorbeeld volgen. Het blijft een gezamenlijke taak om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers.


De komende dagen blijft de gemeente communiceren over de ontwikkelingen. Direct omwonenden
zijn inmiddels per brief geïnformeerd. Op de website www.drimmelen.nl staat meer
informatie.

Wie op de hoogte wil blijven van de laatste ontwikkelingen kan zich aanmelden voor de
nieuwsbrief over asielopvang in de gemeente. Stuur hiervoor een e-mail naar asiel@drimmelen.nl.
Dit e-maladres kan ook gebruikt worden voor vragen. Liever telefonisch contact? Bel dan naar de
gemeente via 140162.