Koninklijke bomen in Terheijden

Een koninklijke boom wordt geplant bij gelegenheid van een belangrijke gebeurtenis binnen de Nederlandse koninklijke familie. Een geboorte, kroonjaar of huwelijk zijn van die momenten waar een koninklijke boom wordt geplant. Zo zijn er Wilhelminabomen, Julianabomen, Beatrixbomen, Willem-Alexanderbomen en Amaliabomen. Vroeger werden dergelijke bomen ook wel Oranjeboom of Vrijheidsboom genoemd en hebben dan ook een cultuurhistorische traditie en waarde. In Nederland zijn op heel veel plaatsen dergelijke bomen geplant. Bij voorkeur een lindeboom die symbolisch staat voor liefde, trouw en saamhorigheid.

Ook Terheijden kent een geschiedenis van dergelijke bomen. Op de splitsing in de Raadhuisstraat, vroeger bekend als de Dorpsstraat, met de Lageweg heeft een kastanjeboom gestaan, die ‘Wilhelminaboom’ werd genoemd. Deze boom kan zijn geplant in 1880 toen prinses Wilhelmina geboren werd of in 1890 toen zijn Koningin werd onder regentschap van haar moeder Koningin Emma. Een juist jaar van het planten van deze kastanjeboom is niet bekend. Ergens in de dertiger jaren van de vorige eeuw is deze boom om de één of andere onduidelijk gebleven reden gerooid. Op donderdag 7 januari 1937 trouwde prinses Juliana met prins Bernhard. In het daaropvolgend weekeinde was de gemeente in feeststemming. Bij deze gelegenheid werd op dezelfde plaats een plataan geplant die vandaag den dag het straatbeeld nog siert. Een koningslinde werd geplant aan de Haven van Terheijden ter ere van de inhuldiging op 30 april 2013 van koning Willem-Alexander.

Foto 1915 Dorpstraat (sedert 1953 Raadhuisstraat met naar rechts de Lageweg), Regionaal Archief Tilburg. Foto 1990, archief BHIC. Foto 2015 Haven Terheijden, Jan van Vliet Bron: Boekje Heemkundekring De Vlasselt 39/1988 waarin onder meer opgenomen ‘Koninklijke bomen’, auteur Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel