Koninklijke onderscheiding voor Jopie Vermeulen-Leest

Jopie Vermeulen-Leest uit Zevenbergschen Hoek heeft vandaag een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Jopie kreeg het lintje zojuist op het gemeentehuis opgespeld door haar eigen partner, in verband met de huidige coronamaatregelen. Jopie woont in de gemeente Moerdijk, maar heeft veel vrijwillige activiteiten die voornamelijk in onze gemeente plaatsvinden. Jopie is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau, onder andere vanwege haar inzet bij Stichting De Lisdodde in Lage Zwaluwe en haar mantelzorgactiviteiten voor haar zwager.

Decoranda, wonende in de gemeente Moerdijk, ontplooit de volgende vrijwillige activiteiten, welke voornamelijk in de gemeente Drimmelen plaatsvinden:
  • 2005 – heden
    Oprichter en bestuurslid van en vrijwilliger bij de Stichting de Lisdodde. Betrokkene heeft zich ingezet voor het realiseren en laten functioneren van een woonvoorziening voor mensen met een beperking in Lage Zwaluwe. Zij heeft zich al die jaren ingezet voor de woonvoorziening, de noodzaak van de voorziening helpen onderbouwen, medestanders gezocht voor de realisatie, overleg gevoerd met de gemeente over de juiste locatie, de stichting mee opgericht, ketenpartners gezocht en fundraisingsactiviteiten georganiseerd om middelen te verwerven. Zij organiseerde vergaderingen met de achterban van de toekomstige bewoners en organiseerde bijeenkomsten om de bewoners vertrouwd met elkaar te laten worden. Uiteindelijk is de woonvoorziening in 2011 in gebruik genomen en hebben 14 bewoners hier hun thuis gevonden. Daarnaast was zij actief met het organiseren van uitstapjes voor de bewoners. Ook ondersteunt zij diverse huishoudelijke zaken zoals de inkoop van meubels, servies en keukenapparatuur, de inkoop bij de groothandel en het begeleiden van de bewoners bij het leren omgaan met de apparatuur. Verder heeft zij zich ingezet om geld te genereren via de Havenfeesten en de kerstmarkt. Daarnaast is zij contactpersoon en een luisterend oor voor de bewoners, begeleiders, bestuur en het netwerk.
  • 2015 – heden
    Mantelzorger voor haar zwager. Betrokkene doet alle boodschappen, regelt de medische zorg en gaat mee naar afspraken, regelt de gehoortoestellen en knipt zijn haar. Verder zorgt zij voor zijn kleding en vermaakt deze, indien nodig. Zij regelt de thuiszorg en helpt hem thans bij het zoeken naar een bejaardenwoning.

Beelden bij dit artikel