Kruising Oudeweg/Nieuwstraat Lage Zwaluwe toch nog niet open, omleiding extra lastig door drainagewerkzaamheden in Weth. Dubbelmanstraat

'Vanwege veiligheidsoverwegingen is het noodzakelijk de kruising Oudeweg-Nieuwstraat nog niet open te stellen voor het verkeer', meldt de gemeente op haar website. De tot op heden ingestelde omleidingsroute wordt lastig nu in de Weth. Dubbelmanstraat tegelijkertijd wordt gewerkt aan aanleg van drainage.

'Er zijn dus aanpassingen op de huidige omleidingsroute noodzakelijk. Deze zijn vandaag aangebracht. Ook worden enkele onvolkomenheden in de teksten op de verkeersborden aangepast', aldus de gemeente.

'Doel van de omleidingsroute is om het vrachtverkeer zover mogelijk van Lage Zwaluwe al te splitsen in verkeer voor De Zwingel en Biesboschweg en Lage Zwaluwe-Oost (o.a. Jumbo). Om het vrachtverkeer van de dijken te weren zijn hiervoor verkeersbesluiten genomen'vervolgt de gemeente.

Veel inwoners vragen zich af waarom de drainagewerkzaamheden juist nu uitgevoerd worden. Lage Zwaluwe heeft vanwege de lintbebouwing, nu eenmaal weinig mogelijkheden voor omleidingen. Extra veel zorg is er ook bij bewoners in de Flierstraat en de overige straten langs het oude dijklint.