KWF collecte Drimmelen: bijna €14.000!

KWF collecte Drimmelen: bijna €14.000!

De KWF-afdelingen Made, Terheijden, Wagenberg, Hooge Zwaluwe en Lage Zwaluwe, zijn enkele jaren geleden opgegaan in de afdeling Drimmelen. Het samengaan levert lagere kosten op zoals voor afstorten, de collectematerialen gezamenlijk bestellen en natuurlijk één administratie in plaats van vijf.

De vijf coördinatoren die allen net als hun collectanten alles vrijwillig doen, hebben de fusie als zeer positief ervaren. Natuurlijk hebben zij gemeen dat ze zich keihard willen inzetten in de strijd tegen kanker, maar daar bovenop klikt het onderling ook op een prettige manier. Die positiviteit is ook terug te zien bij het legertje collectanten én…in de geweldige opbrengst van bijna € 14.000 dit jaar.

In de diverse kernen mochten er weer nieuwe collectanten worden verwelkomd maar extra collectanten zijn altijd welkom. Aanmelden en/of meer informatie over de KWF-afdeling Drimmelen via  kwfdrimmelen@ziggo.nl