KWF collecteweek in Drimmelen goed voor bijna 13.000 euro!

Sinds drie jaar zijn de aparte afdelingen van het Koningin Wilhelmina Fonds/Kankerbestrijding opgegaan in één afdeling Drimmelen. Nog altijd zijn het de vijf wijkhoofden die de collecteweek organiseren met hun eigen team van collectanten.

Wijkhoofden van Made, Terheijden, Lage Zwaluwe, Wagenberg en Hooge Zwaluwe. De winst van het samengaan wordt behaald doordat er minder administratie als één afdeling is, dan als vijf aparte afdelingen. Waar samengaan vaak wrijvingen geeft, is dat bij de vijf wijkhoofden juist tegenovergesteld. Zij ervaren het als positief en natuurlijk helpt het doel, KWF, daaraan mee.

De onderlinge 'klik' weten zij ook over te brengen aan de eigen collectanten, al behoeven die geen extra motivatie om langs de deuren te gaan. De KWF afdeling Drimmelen is altijd op zoek naar collectanten. Via het gezamenlijke e-mailadres kunt u zich aanmelden of wenden voor meer informatie.

Dat is:  kwfdrimmelen@ziggo.nl