Laatste deel drieluik Wagenstraat

De oude naam Klippelenbosch Straat of Klippelenbosstraat zoals de Wagenstraat vroeger heette, begon bij de vliet waar vroeger een brug lag. De straat eindigde toen ook bij 'de Rooie Weel'. Daar ongeveer begon vroeger '’t Bosch' en dat werd heel lang geleden 'Klippelen Bosch' genoemd en liep door naar Stuivezand. Daar werden in het jaar 1292 de eerste grenspalen geplaatst van Klippelenbosch naar Zonzeel (nu Langeweg) op de grens tussen het Land van Breda en het Graafschap Holland.

In de volksmond werd de gehele Wagenstraat echter gewoon 'de straot' genoemd. Zo ook de Buurtvereniging 'De Straat', die al bestaat sinds 1936. Hierover vertellen Ad Kokke en Piet Visker uitgebreid in Vlasselt-boekje 31 (1986). In 1936 zijn ook 'de Straatvinken' opgericht. Dat was een vrolijk 'muziekgezelschap' met nep-instrumenten. Het vaandel is geborduurd door de vrouw van Waltherus Hoeve in de Flippenpad. Dit vertelde haar dochter mij op de Jaarmarkt Wagenberg 1991. In 1977 zijn 'de Straatvinken' weer opgeleefd met een nieuw vaandel gemaakt door Toos Jacobs-Broeken. Op ludieke wijze werd in de carnavalsoptocht, ook in 1977, de afsluiting en deling van de Wagenstraat door de Maasroute als volgt uitgebeeld:

Men zaagt de Straat doormidden,

Daaraan helpt geen vloeken of bidden;

Ut zijn twee stukken, een iedere kant ‘n deel,

Twee halve samen één sterk geheel.

Vermeldenswaard – en mogelijk niet volledig – zijn de volgende adressen met daarbij oude gegevens. Voor meer informatie hierover verwijs ik naar Vlasselt-boekje 69 van Ad Kokke: 'Ambachten en beroepen in Wagenberg' (1994).

We beginnen nu bij het doodlopend gedeelte van De Straat met vroeger aan weerskanten een boerderij.

27: Voormalige boerderij van de familie Rovers en als laatste wethouder-agrariër Jan Rombouts. Nu is daar 'Fotografie Angelique Klomp' gevestigd.

40: Voormalige boerderij van de familie Rasenberg. Daarna hengstenhouderij Van Dongen. Thans 'Manege Swagemakers' en 'Springstal Carino'.

MARIA-KAPEL 1

Langs de oude boerderij op nr. 40 heeft een weggetje de polder ingelopen. Dit pad liep lang geleden naar de Kerkstraat en had de naam 'Bère-wiezeke'. Aan het begin ervan is in 1946 de Maria-kapel gebouwd door de Buurtvereniging 'De Straat'. Dat eerste kapelleke stond toen op een opvallende plaats, totdat de 'nieuwe weg' daar verandering inbracht. In 1980 is het kapelleke gesloopt en verderop nieuw opgebouwd.

31: Boerderij van de familie Meeuwissen.

42: Voormalige boerderij van Van Dongen en Schrauwen. De oude schuur is in 2006 voorzien van een nieuw rieten dak.

MARIA-KAPEL 2

Aan het begin van de oprit naar het viaduct is in 1981 dit kapelleke gebouwd, ook weer door een bouwploeg van de buurt. Deze nieuwe Maria-veldkapel is door pastor Vos plechtig ingezegend. Dat gebeurde bij gelegenheid van het 45-jarig bestaan van de buurtvereniging op 11 april.

46: Voormalige boerderij van Brenters en kippenboerderij van Buijs. Daarna woonde hier Hendrik Klijs, koelhuisarbeider en melkboer. Zijn zoon Jac Klijs is nu burgemeester van Moerdijk.

33: Voormalige boerderij van de gezusters Avontuur. Boerderij is afgebrand en later opgebouwd als kippenbedrijf.

Hier begint de Flippenpad, vroeger een heel oud voetpad naar de Brandestraat en schuin over een akker naar de Parallelweg. Deze naam is afgeleid van de allereerste bewoner, die Flip heette. Omstreeks 1880 heeft Flip van der Made daar een huis gebouwd, nu is dat nr. 2. Sindsdien werd het pad genoemd naar Flip die daar woonde: 'de pad bij Flippe' ofwel 'de Flippe-pad'.

35 en 54: Klompenmakerij van de familie Hoeve. Over de Wagenbergse klompenmakerijen heeft Ad Jacobs een mooi boekje geschreven, zie Vlasselt-boekje 38 (1988) .

48: Transportbedrijf van Fens. 'Fens Transport' is verplaatst via Dorpsstraat 35 naar Wagenstraat 70. Daarna tuinderij van de familie Rademakers.

39: Op dit adres heeft het ouderlijk huis gestaan van Willem van Gils (1895-1952) met als kloosternaam Broeder Gummarus. Hij was leraar en ook schrijver van jeugdboeken en toneelstukken. Zie voor deze destijds bekende Wagenbergenaar het Vlasselt-boekje 29 (1985).

50: Voormalige boerderij van de familie Rasenberg. Daarna nog een tijdje 'Kantoormachinehandel Hanka'.

50a: 'CF Retail'.

52:Voormalige boerderij van familie Buijs.

58: Café 'De Pelikaan' en kruidenierswinkel van Jan en To van Leent. Daar waren een kruisboog-schutterij en een toneelgezelschap gehuisvest.

60: Boerderij van familie Rasenberg.

55: Boerderij van familie Van Vugt. Daarna familie Daniëls, groothandel in tuin- en landbouwproducten.

55b: Loon-, Grondverzet, Aannemings- en Transportbedrijf 'RW Rasenberg Wagenberg BV'.

64a: B&B 'Bed & Omelet'.

66: Voormalig boerderijtje van Peer van Loon, tevens handel in boter. Peer had ook een melktoer voor het melkfabriek.

66a: 'Rasenberg Beheer BV'.

66b: 'CR Cees Rasenberg Transport BV'.

57: Voormalig café '’t End van de Weereld' van de rietdekkersfamilie Van der Sanden. Die verzorgde het transport van boomstammen met een oets, ofwel mallejan, en er was ook voerman. Daarna boerderij van de familie Brenters.

70: Voormalige boerderij van Jan Damen en daarna de kinderen Damen en 'Loonbedrijf Rasenberg'. Thans Fens Transport, gekomen van nr. 48 via Dorpsstraat 35.

Hier begint links de Wildestraat en voorbij nr. 70 het Zeggestraatje. Vanaf hier slingert de weg al eeuwenlang tot aan de Rooie Weel aan het begin van de Scheerbiesstraat en de Ruitersvaartseweg. Het laatste stukje van de straat werd vroeger ook 'Rooie Weel' genoemd.

72: Voormalige boerderij van Gerrit Brenters.

74: Boerderij en kippenfarm familie Brenters en Halters. Nu 'Recreatieboerderij en Boerderijwinkel Johan en Caroline' met een camping.

76: Hier woonde destijds de rietdekker Janus van der Sanden.

78: Boerderij van Meeuwissen, daarna van familie Fens. Nu: Polderevents: 'een familiebedrijf met een eigen outdoor evenementenlocatie'.

80: Voormalige boerderij van Antoon Buijs. Nu Buys Loonbedrijf en Grondwerken.

80a: Voormalig kippenvermeerderingsbedrijf en tuinderij van Adrie Buijs. Nu: Aannemersbedrijf Dave van de Wiel en 'BB’s Art'.

86: Voormalig kippenbedrijf en huisslachter Nard Vermeulen, nu 'De Visser Elektrotechniek'.

88: Hier woonde petroleumventer Toon van Gils.

90: Was een winkeltje in tabaksartikelen van de familie de Ridder. Daarna kippenvermeerderingsbedrijf van familie De Ridder en nu 'Vof Den Ridder'.

Hier eindigt de Wagenstraat daar waar vroeger 'de Rooie weel' heeft gelegen. Links begint de Scheerbiesstraat en rechts, over het viaduct met de naam Roode Weel, ligt de oude polderweg Ruitersvaart.

Johan van der Made.

Beelden bij dit artikel