Leegloop in Drimmelen?

Onderzoekers van het PBL en CBS hebben prognoses gemaakt over inwonersaantallen in 2040 per gemeente. Prognoses zijn geen feiten maar door het afwegen van allerlei factoren kunnen er wel redelijk betrouwbare voorspellingen worden gedaan.

Voor de gemeente Drimmelen valt de verwachte afname van inwoners sterk op. Onderzoekers voorspellen een afname van 12% tussen nu en 2040. Dat is opmerkelijk omdat voor de meeste omliggende gemeenten volgens de prognoses juist een toename van inwoners wordt verwacht.

Geertruidenberg plust 770 inwoners (4%)

Oosterhout plust 3382 inwoners (6%)

Dongen plust 787 inwoners (3%)

Breda plust 28389 inwoners (16%)

Alleen voor de gemeente Moerdijk wordt ook een afname verwacht van 2862 (8%) Over de betrouwbaarheid van de voorspellingen zeggen de onderzoekers dat er een boven- en ondergrens is berekend. De kans dat bovengenoemde cijfers, die exact tussen deze grenzen liggen kloppen, wordt op 67% betrouwbaar geschat.

Drimmelen telde op 1 januari van dit jaar 26.815 inwoners, in 2040 zou dat 23.600 zijn. De snelstgroeiende leeftijdsgroep is 65-plussers. Deze groep zal naar verwachting met 49% zijn gestegen in 2040. De leeftijdsgroep tussen 20 jaar en 65 jaar zal naar verwachting 30% krimpen.