Leerkracht loopt bij de huisarts, klimaatbeheersing Schittering steeds problematischer

De problemen op basisschool De Schittering zijn groot en vooral heel veel. De school zelf, ouders en medezeggenschapsraad trekken voor de zoveelste keer aan de bel nu de kwestie weer op de agenda staat van de raadsvergadering aanstaande donderdag.

Het voert te ver om alle klachten en onderzoeken te benoemen want het dossier is inmiddels enorm dik. Eigenlijk is alles aan het gebouw fout en de klachten dateren al vanaf het gereedkomen van de bouw. Soms zijn de vloeren in klaslokalen nat van het vocht en soms de lucht kurkdroog waardoor er klachten zijn van droge hoest en hoofdpijn. Ook de temperatuur is niet te regelen. Soms zitten leerlingen en leerkrachten op een winterdag in een T-shirtje te zweten omdat de temperatuur boven de 25 graden stijgt terwijl het op andere momenten te koud is om les te kunnen geven.

Ventilatiesystemen deugen ook van geen kant wat niet alleen voor slechte luchtkwaliteit zorgt, maar soms ook wind die over hoofden waait. Lichtschakelaars die alleen werken op beweging zitten op verkeerde plaatsen zodat men op een stoel moet gaan staan om het licht aan te krijgen. De vele afwisselingen van vocht en droogte en van warm en koud, zijn de oorzaak van het niet goed meer sluiten van ramen en deuren. De boel hangt scheef of valt soms spontaan uit de scharnieren.

Doordat installaties destijds op moeilijk bereikbare plaatsen werden geïnstalleerd, is onderhoud en schoonmaken lastig. Dat geldt ook voor schoonmaken in algemene zin. Ramen zijn te hoog waardoor randjes slecht gereinigd kunnen worden. Een van de bevindingen uit de vele onderzoeksrapporten maakt ook melding van een slechte staat waar het hygiëne betreft in de school.

Niet alleen onwenselijk maar ook onacceptabel, vinden niet alleen ouders en leerlingen maar ook de schoolleiding zelf. Een situatie die nu al acht jaar duurt waaraan nu echt een einde moet komen schrijft de medezeggenschapsraad in een open brief. Ze zetten vraagtekens bij een uitgetrokken bedrag € 18.500 van alweer een vervolgonderzoek. Verder ook vraagtekens bij het voorstel om zonnepanelen op het dak aan te brengen in combinatie met een tropendak omdat dit niets te maken heeft met luchtkwaliteit. Een deel van deze kosten moet de school overigens zelf ophoesten.

De druppel echter die de emmer deed overlopen is een leerkracht die bij de dokter loopt. De arts stelt letterlijk dat deze leerkracht inderdaad overgevoelig blijkt te reageren op een schimmel in de lucht van de school. De raadsvergadering met De Schitteringproblematiek op de agenda is openbaar en vangt op donderdag 8 maart aan om 19.30 uur.