Lege handengevoel bij boze bewoners over inspraak AZC

In de opinievergadering werd onder meer gesproken over het communiceren inzake een AZC met 300 vluchtelingen. Verkeerd!, zo was de mening van de acht insprekers en het massaal aanwezige publiek. Communiceren doe je in hun ogen op voorhand sámen met de burgers en niet pas nadat de gemeente een locatie heeft aangewezen.

Gelaten hoorden burgemeester De Kok en de afgevaardigden van de politieke partijen in de opinievergadering, de forse kritiek aan van de insprekers aan en gelaten incasseerden ze boegeroep vanaf de tribune. Een tribune die fors moest worden uitgebreid omdat zo'n 150 bezorgde inwoners aanwezig waren afgelopen donderdagavond.

Geen van de politieke partijen ging in op de vraag van de sprekers om de valse start te erkennen en opnieuw te beginnen met de besluitvorming over één AZC. Uiteraard gold dit niet voor de twee partijen die tégen gestemd hadden. Zij incasseerden dan ook applaus.

De partijen besloten wél gezamenlijk dat het college eerst meerdere locaties voor een AZC naar buiten moet brengen om dan pas in overleg gaan met omwonenden en niet met één voorkeurslocatie te komen. Uiteraard zegde het college bij monde van Gert de Kok dit toe, zij het met zorg. In plaats van de kwestie smal te houden, wordt deze nu juist breed, is de opvatting.

Zorg was er en bleef er bij de ongeruste inwoners. Het detail zoals hierboven beschreven is niet waar zij voor kwamen. Dat was puur gericht op communicatie – vooraf – sámen met alle inwoners. Het is te hopen dat alle commotie overwaait als inderdaad blijkt dat er minder AZC's nodig zijn landelijk en die in Drimmelen vervalt.