Leven onze dorpsraden nog?

Met veel tamtam en ondersteuning vanuit dorpsgericht werken, werden er in alle kernen van Drimmelen dorpsraden/bewonersplatforms opgericht. Zij zijn de oren en ogen van de kernen en vormen een brug tussen zaken die spelen in een kern en ons gemeentebestuur. Een brug waardoor de lijntjes korter worden als er dingen spelen die opgelost moeten worden óf dingen die beschikbaar of aangelegd zouden moeten worden in een kern.

Met uitzondering van Hooge Zwaluwe voor Mekaar, vernemen wij zelden meer iets van initiatieven of zaken waarvoor dorpsraden zich inzetten. In Hooge Zwaluwe was de dorpsraad onlangs nog in het nieuws met het plaatsen van de zogenaamde uitbetaal-snelheidsmeter maar ook deze dorpsraad reageerde net als alle andere, niet op ons verzoek om een nieuwjaarsboodschap te publiceren.

Een boodschap met wellicht een terugblik op het afgelopen jaar en een vooruitblik over zaken die men hoopt te realiseren of gaat oppakken in het nieuwe jaar. Toch jammer want 'nee' is ook een antwoord en de grote vraag is; Leven onze dorpsraden nog?

Vervolgens de vragen; Stimuleert onze gemeente via dorpsgericht werken onze dorpsraden nog wel genoeg? Hebben de burgers andere mogelijkheden ontdekt om zaken aan te kaarten bij de gemeente? Benadert u nog wel eens uw eigen dorpsraad en krijgt u wél een reactie?

info@kijkopdrimmelen.nl