Licht úw standpunt toe tijdens de opinieronde van de gemeenteraad op donderdag 16 februari

Op donderdag 16 februari 2017 is er een opinieronde van de gemeenteraad. Deze vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis in Made. De vergadering begint om 19.30 uur.

In een opinieronde geven raads- en burgerleden hun standpunt over een aantal voorstellen. U kunt als inwoner ook úw standpunt over een bepaald voorstel mondeling toelichten. U kunt dan inspreken voordat de raads- en burgerleden het debat voeren over het voorstel. Heeft u hier belangstelling voor dan moet u dit vooraf melden aan de raadsgriffier.

Er staan vier onderwerpen op de agenda:

  1. Aanpassen Verordening Winkeltijden Drimmelen 2014
  2. Scenario’s afvalinzameling
  3. Visienota Samen aan zet! – Met elkaar bouwen aan een inclusieve gemeente
  4. Ambitieniveau verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan

De vergaderstukken staan op de website van de gemeente Drimmelen. Ga naar www.drimmelen.nl/besturen > gemeenteraad > vergaderingen gemeenteraad.

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden als inspreker bij een agendapunt van de opinieronde? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, mevrouw F. Ronde. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer van de griffie 0162-690261 / e-mail griffie@drimmelen.nl.