Lid in de Orde van Oranje-Nassau: Koninklijke onderscheiding voor Jeanne Broeken-Hagens uit Made

De uitreiking vond plaats tijdens de jubileumavond (45 jarig bestaan) van Hobbyclub De Handige Handjes. Dat werd vanavond gevierd in De Mayboom in Made. Om 20.00 uur stapte wethouder/locoburgemeester Jan-Willem Stoop onverwacht binnen om een koninklijke onderscheiding uit te reiken aan Jeanne Broeken-Hagens.

Zij ontving de onderscheiding voor diverse activiteiten. Zo is ze sinds 1976 vrijwilliger bij de stichting Creatieve Vorming/Hobbyclub De Handige Handjes in Made en helpt bij de wekelijkse knutselavond van zo'n veertig kinderen. Daarnaast helpt Jeanne mee bij de aanschaf van materialen en het doen van boodschappen.

Verder is ze begeleider van het knutselkamp waarvoor ze winkeliers benadert inzake sponsorgelden. Sinds 1996 is ze ook actief als penningmeester van – en vrijwilliger bij – de Vrouwenvereniging Made. Ze organiseert de jaarvergadering en verzorgt mede allerlei activiteiten zoals reizen, fietstochten en bingo.

Tot slot is ze ook actief sinds 2010 als vrijwilliger bij de tussenschoolse opvang op Den Duinschool in Made. Jeanne Broeken-Hagens is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ook namens KijkopDrimmelen van harte gefeliciteerd met deze koninklijke onderscheiding!