Lintjesregen 2020

De Lintjesregen 2020 is er één voor in de boeken. Dat zijn in principe alle Lintjesregens, maar dit jaar is het wel heel apart. Gaat de burgemeester normaliter naar de gedecoreerden toe, vanochtend zijn de gedecoreerden allemaal gebeld. Mag normaliter de pers ook mee om foto’s te maken, hebben wij (gelukkig!) dankzij ons geweldige netwerk een foto van alle gedecoreerden mogen ontvangen! Deze vier inwoners van onze gemeente zijn allen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Wie vandaag te horen hebben gekregen dat ze een lintje hebben mogen ontvangen en wat voor verdiensten zij hebben, leest u direct hieronder. Aan alle gedecoreerden: namens KijkopDrimmelen, van harte gefeliciteerd!

De heer A.P.M. Janssens – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Roepnaam: Addy
Woonplaats: Wagenberg
Geboren: 2 maart 1959

1994 – heden secretaris van de Huiskamer Wijnclub Wagenberg/Terheijden
Betrokkene organiseert negen keer per jaar een wijnproefavond met aan het einde van het jaar een examen i.s.m. een vinoloog
1999 – heden secretaris (2000-heden) van en vrijwilliger bij de Heilige Gummarusparochie te Wagenberg. Betrokkene fungeerde/fungeert als voorzitter van de jubileumwerkgroep, voorzitter van de restauratiecommissie (2001-2008), lector en gids (1999-heden)
2008 – heden secretaris van de Stichting Behoud Gummaruskerk te Wagenberg. Betrokkene zette zich in voor het verkrijgen van de subsidie voor de restauratie en realiseerde mede een nieuw toiletgebouw met pantry en opslagplaats naast de kerk. Daarnaast onderhoudt hij het contact met alle instanties
2008 – heden secretaris van het project Gummarus Goes Different. Betrokkene organiseert mede de acties om fondsen te werven voor het onderhoud van de kerk
2012 – heden bestuurslid van de Stichting Dorpsraad Wagenberg. Betrokkene zet zich in voor een veilige leefomgeving, fungeert als lid van de werkgroep verkeer en onderhoudt het contact met de betrokken instanties en de bewoners
2013 – heden voorzitter van de Harmonie Onze Vrije Uren te Wagenberg. Betrokkene fungeert tevens als lid van de pr-commissie en de Stuurgroep Stichting Samenwerkende Muziekverenigingen Drimmelen. Daarnaast haalt hij het oud papier op en organiseert hij de jaarlijkse kermis.

Betrokkene fungeert tevens als collectant van de Nederlandse Brandwondenstichting.

Mevrouw A.B.M. Schaap-De Jongh – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Roepnaam: Annetti
Woonplaats: Terheijden
Geboren: 19 mei 1949
Tot 1992 – vrijwilliger bij de Korfbalvereniging SV Terheijden. Betrokkene fungeerde als jeugdleider en redacteur van de wekelijkse nieuwsbrief.
Vijf Heiligen Parochie te Terheijden
1966 – 2011 medeoprichter en contactpersoon van het jeugdkoor Traaise Flierefluiters, thans Singfonie
1989 – heden gastvrouw en administratief medewerker. Betrokkene verzorgt het drukwerk, organiseert de jaarlijkse carnavalsviering, coördineert de jaarlijkse actie Kerkbalans en beheert de vergaderruimtes. Daarnaast organiseert zij het vervoer van de ouderen naar de wekelijkse weekendviering
2002 – 2004 lid van de restauratiecommissie Werk aan de Kerk. Betrokkene verkocht loten, woonde twee keer per maand de vergadering bij en organiseerde de activiteiten voor het werven van fondsen, zoals een veiling, de verkoop van producten en het organiseren van een dorpsontbijt
2014 – 2019 lid van de werkgroep Eerste Heilige Communie
2016 – heden lid van de Stichting Behoud Antonius Abt Terheijden. De stichting zet zich in voor het onderhoud van de gebouwen van de Vijf Heiligen Parochie. Betrokkene organiseert de activiteiten t.b.v. het werven van fondsen. Daarnaast geeft zij voorlichting.

Betrokkene organiseert mede de vijfjaarlijkse reünie van de basisschool.

Mevrouw A.G.C.M. Segeren – Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Roepnaam: Astrid
Woonplaats: Made
Geboren: 16 november 1957
1987 – 1988 bestuurslid (op vrijwillige basis) van Stichting Openbare Bibliotheek Made. Ze heeft o.a. samen met basisscholen in de gemeente he leesstimuleringsprogramma ‘de rode draad’ opgezet
1991 – 2018 lid, voorzitter van de werkgroep Onderwijs van de jumelage Made-Kozmin (Polen). Zij is jaren als begeleider meegegaan naar Polen voor de jaarlijkse uitwisseling met de oudere basisschoolleerlingen (40-50 leerlingen), en als de Poolse kinderen hier kwamen (40-50 leerlingen), regelde ze de slaapplaatsen, maakte ze schoon, deed ze de inkopen en was zij er van ’s morgens tot ’s avonds. De Poolse chauffeurs (en soms familieleden) sliepen bij haar in huis.
1999 – heden bestuurslid van Judoclub Made. Zij is aanspreekpunt voor de vrijwilligers en regelt de kantinebezetting. Ook regelt zij de voorraden, zorgt zij voor bijvoorbeeld een correcte toepassing van de AVG en regelt ze de juiste opleidingen van de vrijwilligers voor wat betreft de sportkantine (hygiëne/drank- en horecakennis). Ook is zij coördinator van de kidssportacties. Daarnaast voert ze vele andere hand-en-spandiensten uit.
2015 – heden begeleider bij het dansen voor haar nichtje met een beperking (ophalen, wegbrengen naar de danslocatie, tijdens het dansen paraat blijven en vervolgens weer thuisbrengen). Ook helpt zij de andere deelnemers, indien nodig, om te kunnen dansen.

Heer D.G. van den Berg Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Roepnaam: Douwe
Woonplaats: Lage Zwaluwe
Geboren: 28 november 1950
1977 – heden secretaris (2005-2009) van en vrijwilliger bij de R.K. Parochie Immanuel te Lage Zwaluwe. Betrokkene fungeert als voorganger (sinds 1992), sleutelhouder (sinds 2005), voorzitter van de Parochie Kern Commissie Cluster Oost (sinds 2014), hoofdredacteur van het parochieblad (sinds 2014) en als organisator van de dodenherdenking in de Nederlandse Hervormde Kerk (sinds 2002). Daarnaast maakt hij deel uit van de liturgische werkgroep (sinds 1992), verzorgt hij de verkoop van de inboedel en de overdracht van kostbaarheden aan het bisdom na de sluiting van het kerkgebouw (sinds 2014). Voorts organiseert hij mede twee keer per jaar de oecumenisch schuurvieringen (sinds 2005), fungeert hij incidenteel als koster (2003-2015)
1992 – heden mantelzorger voor een echtpaar en een huisgenoot (1992-2004). Tevens is betrokkene vrijwilliger bij SWO Drimmelen (2014-heden). Betrokkene schrijft brieven naar instanties, verzorgt de belastingaangifte, gaat mee op ziekenhuisbezoeken en doet de boodschappen. Ook neemt hij de cliënten mee uit rijden en komt hij op de koffie. Daarnaast zet hij zich in bij het regelen van de begrafenis, het ontruimen van huizen en het afwikkelen van de erfenis.
2018 – heden voorzitter van het Forte Koor te Drimmelen

*Met grote dank aan Petra en Miriam voor hun hulp!
*Foto van Astrid is gemaakt door Evert Ooijens.