Lutherwerkgroep uit kerkenraden Lage Zwaluwe en Terheijden presenteren regiodienst in Made

Een werkgroep die in het leven is geroepen door de protestantse kerkenraden van Lage Zwaluwe en Terheijden, gaat vorm geven aan het Lutherjaar. De leden van de werkgroep zijn al enkele malen bijeen geweest en een aantal activiteiten staan al op het programma.

Op 31 oktober van dit jaar is het precies 500 jaar geleden dat Maarten Luther zijn 95 stellingen spijkerde op de deur van de Slotkerk te Wittenberg. Daarom is 2017 uitgeroepen tot Lutherjaar. Aanstaande zondag is de eerste activiteit die de werkgroep organiseert, een regiodienst in de protestantse kerk te Made.

In deze dienst zal dominee Bert Fockens uit Terheijden voorgaan. Muzikale medewerking wordt verzorgd door de cantorij onder leiding van Mariëtte Verkerk. De regiodienst begint zondag 26 maart om 10.00 uur in de protestantse kerk aan de Patronaatstraat 27 te Made.