Macabere foto van architect voormalige kerk in Lage Zwaluwe

Macaber! Zo mag je de foto waarmee het Brabants Historisch Informatie Centrum deze week naar buiten kwam wel noemen. Op de foto uit 1850 staan namelijk Charles en Emily Weber-Stratford op het moment dat Emily al enkele uren dood is! Fotografie stond uiteraard nog in de kinderschoenen maar Charles bedacht zich dat hij geen enkele foto had waarop zijn geliefde Emily stond.

Haar overlijden kwam dermate plotseling dat Charles de liefdevolle maar ook wanhoopsdaad verrichtte door slechts vier uur ná haar overlijden deze foto te laten maken. De stokjes waarmee de ogen van Emily werden opengehouden zijn wat moeilijk te zien maar de touwtjes waarmee haar armen omhooggehouden werden zijn wél duidelijk zichtbaar.

Charles Weber, een eigenzinnig architect die in 1820 in Duitsland werd geboren, werkte voornamelijk in Nederland. Hij ontwierp vele kerken zoals de koepelkerken in Raamsdonk, Uden, Geldrop en Lierop. Andere kerken die hij ontwierp zoals die in Lage Zwaluwe, Raamsdonksveer en Zevenbergschen Hoek, werden verwoest in de oorlog. In Lage Zwaluwe zijn delen van die kerk nog terug te vinden rond de huidige Joannes de Doperkerk die in 1952 gereedkwam.

Zo werd er op de begraafplaats achter de kerk een monument gebouwd met stenen van de kerk van Weber. Op het monument dat zo'n tien jaar geleden door vrijwilligers werd gerestaureerd, staan de namen gegraveerd van alle pastoors die ooit in Lage Zwaluwe het ambt hebben vervuld. Pastoors ook uit een nóg eerdere kerk te beginnen met Mathias van Hooff. Hij was de eerste pastoor in de eerste kerk aan het Plantsoen. Een kerk die gereedkwam in 1787 en in totaal 90 jaar dienstdeed. In 1875 werd besloten een grotere kerk te bouwen omdat het 'een te bekrompen gebouw' was zoals in een oud document valt te lezen.

Charles Weber ging aan het werk achter de tekentafel en de bouw startte in 1876 waarna de nieuwe kerk in 1879 gereed was. Een jaar later was ook de nieuwe pastorie voltooid die tegen het bijzaaltje van de oude kerk werd gebouwd. Dat bijzaaltje is het enig overgebleven deel van de eerste kerk en staat nog altijd aan het Plantsoen in Lage Zwaluwe.

In de oorlog raakte de kerk van Weber dermate ernstig beschadigd dat er werd besloten het gebouw te slopen en een nieuwe kerk op te richten. Deze huidige, en dus derde kerk, kwam zoals gemeld gereed in 1952 en op 24 juni, het feest van Joannes de Doper, was de consecratie. Enige jaren geleden is de kerk onttrokken aan erediensten en begin dit jaar verkocht aan particulieren. Het bijzaaltje en de pastorie ontliepen het oorlogsgeweld nipt en staan beide fraai gerestaureerd nog altijd aan het Plantsoen in Lage Zwaluwe.

(Bron tekst Charles Weber: BHIC)

(Bron tekst kerkhistorie J.v.d.V.)

(Foto Charles en Emily Weber: Boek 100 jaar St. Petrus te Uden.)

(Foto bijzaaltje: Archief rk-parochie Lage Zwaluwe)

(Foto monumentje, huidige staat pastorie en bijzaaltje: J.v.d.V.)

Beelden bij dit artikel