Made krijgt glasvezel!

Goed nieuws voor de inwoners van Made. DELTA Fiber Netwerk ziet voldoende animo voor glasvezel om de aanleg te starten in Made. Naar verwachting start de aanleg in het vierde kwartaal van 2021. Omdat het met de coronamaatregelen lastiger is geweest om alle inwoners persoonlijk te bereiken, kunnen inwoners zich tot en met 6 september alsnog gratis aanmelden via gavoorglasvezel.nl.

Bart Helthuis, projectleider bij DELTA Fiber Netwerk:
“Tijdens onze campagne in Made is maar weer gebleken hoe onmisbaar lokale ambassadeurs en lokale verkopers zijn. Door de coronamaatregelen waren we de afgelopen periode beperkt in onze aanpak en konden niet altijd fysiek aanwezig zijn in het gebied. Onze ambassadeurs en lokale verkopers hebben echter alles op alles gezet om buurtbewoners te overtuigen van het belang van glasvezel. En wat een goed resultaat! Mede dankzij hun inspanningen kunnen we nu melden dat er in Made ook glasvezel komt!”

Inwoners worden persoonlijk geïnformeerd
Alle inwoners van Made die zich tijdens de glasvezelcampagne hebben aangemeld, worden persoonlijk geïnformeerd over het goede nieuws. Inwoners die zich nog niet hebben aangemeld krijgen nog de tijd om zich aan te melden voor
glasvezel bij één van de telecomaanbieders Caiway, DELTA, Helden Van Nu of Online.nl. Doen zij dit uiterlijk op 6 september, dan besparen zij de aansluitkosten van € 650,00. Kijk voor meer informatie op gavoorglasvezel.nl.