Mades initiatief voor dichter netwerk hulpaanbod jeugd Drimmelen en Geertruidenberg

Mades initiatief voor dichter netwerk hulpaanbod jeugd Drimmelen en Geertruidenberg

Op 16 januari wordt er een netwerkbijeenkomst georganiseerd met als doel een betere samenwerking op het gebied van jeugdhulp in de regio. Initiatiefneemster kinder- en jeugdpsycholoog NIP van Positieve Psychologie Drimmelen Ineke Nelissen, en Marjon Kwaaitaal, werkzaam als POH-GGZ binnen huisartsenpraktijk De Ligne in Made, benadrukken het belang van samenwerking. Uitgangspunt is elkaar beter te leren kennen en elkaars hulpaanbod en vakgebied te inventariseren om zo tot een dichter netwerk te komen van jeugdhulp in Drimmelen en Geertruidenberg. De netwerkbijeenkomst zien Nelissen en Kwaaitaal als een opmaat naar meer afstemming van jeugdhulp in de regio.

Zorggroep Oosterhout, CJG (Centrum Jeugd en Gezin) en de GGD startten een half jaar geleden middels samenwerkingsafspraken met een POH-jeugd. (Praktijk Ondersteuner Huisartsenzorg voor de jeugd) POH-jeugd is gekoppeld aan alle huisartsenpraktijken binnen de regio en heeft als taak onderlinge verbindingen te verbeteren.

Om dit initiatief ook binnen de gemeente Drimmelen en Geertruidenberg bekendheid te geven, organiseert kinder- en jeugdpsycholoog NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) van Positieve Psychologie Drimmelen Ineke Nelissen, een netwerkbijeenkomst op donderdag 16 januari. Nelissen wordt bijgestaan door Marjon Kwaaitaal, werkzaam als POH-GGZ binnen huisartsenpraktijk De Ligne in Made.

Kwaaitaal was betrokken bij het project POH-jeugd in Oosterhout en stelt vanuit die ervaring, dat er ook in Drimmelen en Geertruidenberg meer verbinding moet ontstaan. Daarom wordt deze netwerkbijeenkomst op donderdag 16 januari georganiseerd in het Gezondheidscentrum in Made. Locatie: Vierendeel 13 in Made. Tijd: van 15.00 uur tot 17.00 uur. Aanmelden en/of meer info via:  ineke@ppdrimmelen.nl