Mariakapel in Helkant, Hooge Zwaluwe

De veldkapel ‘De Middelares Aller Genade’ staat aan de Helkantsedijk in het gehucht/buurtschap Helkant van Hooge- en Lage Zwaluwe. Deze kapel werd in 1956 gebouwd ter nagedachtenis aan de slachtoffers tijdens de Tweede Wereldoorlog en die van de watersnoodramp in 1953. De kapel werd op 15 augustus 1956 ingezegend door pastoor Willem Schakenraad die van 1950 tot zijn overlijden in 1965 pastoor was van de kern Hooge Zwaluwe. De grond voor de kapel was geschonken door de familie Theuns en de kapel is gebouwd door Frans Theuns en Piet Rasenberg.

Het eerste Mariabeeld was geen lang leven beschoren. Het werd ontvreemd en vervangen door een kopie. In het begin was de toegang tot de kapel via een hekwerk. Later werden er deuren in geplaatst. De kapel, aangewezen als gemeentelijk monument, is eigendom van de ‘Vijf Heiligen Parochie’ te Made en wordt onderhouden dankzij subsidie van de Stichting Heldens de Laat Erfgoed Hooge Zwaluwe Helkant, een buurtschap met zo’n honderd woningen en nog net geen driehonderd inwoners, ligt aan de Kerkdijk en de Helkantsedijk op de weg tussen Wagenberg en Hooge Zwaluwe. In 1865 werd er een rooms-katholieke kerk, toegewijd aan de H. Willibrordus gebouwd tussen Hooge Zwaluwe en Helkant aan de Kerkdijk. Aanvankelijk was er enige discussie over de locatie waarop de kerk zou worden gebouwd om reden, dat de inwoners van Helkant het rooms-katholieke geloof volgden en die van Hooge Zwaluwe deels en verder overwegend protestant. Een oplossing werd gevonden om deze kerk te bouwen tussen de beide kernen. Tot die tijd gingen de inwoners van Helkant en de rooms-katholieken uit Hooge Zwaluwe ter kerke in Lage Zwaluwe De kapel is dagelijks toegankelijk in de periode van maart tot oktober van 08.00 uur tot 20.00 uur en die van oktober tot maart van 09.00 uur tot 20.00 uur.

Foto’s 1956 uit archief Erfgoedvereniging Heerlijkheid Hooge- en Lage Zwaluwe. Foto’s 2016 door Anton van Rijswijk. Bronnen: Archief Vijf Heiligen Parochie en Erfgoedvereniging Heerlijkheid Hooge- en Lage Zwaluwe.

Beelden bij dit artikel