Markstraat Terheijden als proef tijdelijk eenrichtingsverkeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drimmelen maken bekend dat zij van 5 juni tot 3 juli een proef starten met eenrichtingsverkeer in de Markstraat in Terheijden. Reden van de proef is dat de Markstraat door geparkeerde auto’s regelmatig te smal is voor autoverkeer in twee richtingen.

Het tijdelijke eenrichtingsverkeer geldt tijdens de proefperiode op de Markstraat tussen het Antoniushof en de Mr. Aalbersestraat. De rijrichting is van Antoniushof naar Mr. Aalbersestraat. Fietsers en voetgangers kunnen wel in twee richtingen gebruik blijven maken van de Markstraat.

Het instellen van eenrichtingsverkeer op de Markstraat komt regelmatig ter sprake. Onder andere bij voorbereidingen van de herinrichting van de Hoofdstraat en Raadhuisstraat evenals bij de procedure rond het woningbouwplan achter de Schansstraat. Het college wil met deze proef eerst onderzoeken wat de gevolgen van eventueel eenrichtingsverkeer zijn, om zo een standpunt hierover in te kunnen nemen.

Het is op dit moment niet mogelijk om bezwaar te maken omdat het een tijdelijke situatie betreft. Als op een later moment besloten zou worden om definitief eenrichtingsverkeer in te stellen, dan is wel bezwaar mogelijk. De gemeente hoort dan ook graag uw mening over de proef. Vindt u het een goed idee om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Markstraat of juist niet? Wethouder Jan-Willem Stoop roept u op om vanaf 5 juni uw ervaringen te delen via gemeente@drimmelen.nl

Heeft u vragen over de tijdelijke verkeersmaatregel, dan kunt u vanaf 27 mei 2017 contact opnemen met Gerwin Foesenek via telefoonnummer 140162