Meerderheid gemeenteraad voor vaststellen bestemmingsplan Schansstraat Terheijden

Er was een amendement ingediend om het bestemmingsplan voor de Schansstraat in Terheijden niet aan te nemen. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk om de Schansstraat (deels) te gebruiken als ontsluitingsweg voor de nieuw te bouwen woningen op het voormalige Oonincxterrein.

Tegenstanders van dit plan voelen er niets voor om het straatje met historisch karakter voor een deel ontsluitingsweg te maken en zien liever dat alle verkeer via de Norbartstraat wordt geleid. Dat stuitte veel inwoners van Terheijden tegen de borst omdat de route langs de basisschool en de Markstraat verre van ideaal is.

Een moeilijke kwestie en dus de reden van het ingediende amendement. Dat werd met een hoofdelijke stemming verworpen waarmee het voorstel tot vaststellen van het bestemmingsplan werd aangenomen.

Voor het amendement en dus tegen wijzigen van het bestemmingsplan stemden Groen Drimmelen, Gemeente Belangen, CDA en PvdA, in totaal 8 stemmen. Tegen het amendement en dus voor wijziging stemden Lijst Harry Bakker, Combinatie Algemeen Belang en VVD, in totaal 12 stemmen.